Ataksia

Amstaffien ataksia on perinnöllinen pikkuaivojen rappeutumissairaus. Pikkuaivojen vaikuttaessa tasapainoelimeen on taudin oireina tasapainohäiriöitä. Sairaus on ennenaikaiseen kuolemaan johtava, mutta koiralle ilmeisesti kivuton.

Ensimmäiset oireet nähdään usein 3-5 vuoden iässä. Sairauden eteneminen on yksilöllistä, mutta useimmiten koira kuolee noin ½-2 vuoden sisällä oireiden alkamisesta. Ensimmäiset oireet näkyvät usein hoippuvana liikkumisena, keskittymisvaikeuksina ja tasapainon heikkenemisenä pään ravistelun yhteydessä. Loppuvaiheessa koiran on vaikea päästä ylös ja liikkeelle. Oireet voivat vaikuttaa epileptiseltä kohtaukselta.

Ataksia periytyy autosomaalisesti resessiivisesti, eli seuraavan kaavion mukaisesti:

 • terve x terve = terveitä (100%)
 • terve x kantaja = terveitä (50%) ja kantajia (50%)
 • kantaja x kantaja = kantajia (50%), sairaita (25%) ja terveitä (25%)
 • terve x sairas = kantajia (100%)
 • kantaja x sairas = kantajia (50%) ja sairaita (50%)

(Taulukon prosentit ovat laskennallisia.)

Ataksia on kuolettava sairaus, tarkista aina yhdistelmän ataksia-status. Kuvan koira on terve. Kuva Oona Reponen
Ataksia on kuolettava sairaus, tarkista aina yhdistelmän ataksia-status. Kuvan koira on terve.
Kuva Oona Reponen

Ataksian toteamiseksi on kehitetty geenitesti. Testin perusteella koira voidaan todeta terveeksi, kantajaksi tai sairaaksi. Testi otetaan verikokeena tai poskipuikkonäytteenä eläinlääkäriasemalla.

Kaikkien jalostukseen käytettävien koirien ataksiastatus tulisi olla tiedossa. Geenipoolin laajana pitämisen kannalta ei suositella kantajien automaattista jalostuksesta poissulkemista, mikäli kantajalle käytetään terveeksi testattua vastapuolta. Kantajat voivat siirtää viallisen alleelin jälkeläisilleen, mutta eivät itse tule sairastumaan ataksiaan.

Laboratoriot

Ataksiatestin on tullut markkinoille vuonna 2018 ranskalaisen Antagene -laboratorion kehittämänä. Viralliseksi ataksiatuloksiksi hyväksytään seuraavien laboratorioiden tekemät testit:

 • Antagene
 • OptiGen (Antagenen Yhdysvaltalainen yhteistyökumppani )
 • Kennelliiton DNA-työryhmän hyväksymät laboratoriot:
  • Laboklin
  • Movet
  • Genoscoper

 

Korvaus ataksiatestauksesta

1.12.2008 alkaen amerikanstaffordshirenterrien ataksiatestauksesta on korvattu seuraavasti:

Yksittäisen koiran ataksiatestistä korvataan 20 euroa. Korvausta haetaan maksutositteita vastaan Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:ltä. Korvauksesta 10 euroa maksaa Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry ja 10 euroa Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry. Korvausta maksetaan ainoastaan sellaisista testeistä, joissa testihinta on maksettu täysimääräisenä. Mikäli testistä on jo saatu joukkotestausalennus, ei testiä korvata.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry tukee järjestettäviä joukkotestaustilaisuuksia maksamalla testin näytteenotto- ja postikulut. Tällöin joukkotestauksen järjestäjä sitoutuu järjestämään tilaisuuden mahdollisimman pienillä näytteenottokuluilla. Yhdistyksen tukema joukkotestaustilaisuus rinnastetaan yksittäisen testin korvausmenettelyyn. Testatun koiran omistaja sitoutuu alla oleviin tuloksien luovutussääntöihin.

Korvauksen saaja sitoutuu toimittamaan testituloksen kopion Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:lle, joka toimittaa toisen kopion testituloksesta Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry:lle. Korvauksen anoja luovuttaa yhdistyksille oikeuden julkaista testitulokset internetsivuillaan, julkaisuissaan ja vuosikirjoissaan sekä muissa yhdistysten tarpeellisiksi katsomissa yhteyksissä. Yhdistyksillä on oikeus luovuttaa testitulos kolmannelle osapuolelle ilman erillistä suostumusta.

Kopio testituloksesta pyydetään toimittamaan:
Siru Heinikoski
siruheinikoski@gmail.com
Jos haluat lähettää paperin postitse, kysy osoite sähköpostitse.

Testituloskopion yhteydessä pyydetään toimittamaan allekirjoitettu sitoumus testituloksen luovuttamisesta Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n käyttöön. Testituloskopio pyydetään toimittamaan myös sellaisista tuloksista, joille ei ole haettu tukea yhdistyksiltä. Joukkotarkastuksissa sitoumus allekirjoitetaan testaushetkellä.

Testipakkauksia voi tilata osoitteesta Antageneltä. Osoitteessa myös lisätietoa testistä.