Aihearkisto: Uncategorized

VUOSIKOKOUSKUTSU 17.4.2021

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous siirtyy vallitsevan koronaepidemian takia. Uusi paikka on Warrior Arena Mili’s Food & Café, Maantienpelto 1, 02650 Espoo

Uusi ajankohta on lauantai 17. huhtikuuta 2021 klo 17:00

Valtakirjojen tarkastus klo 16.15 – 16.45

Mikäli viranomaisohjeistukset estävät vuosikokouksen järjestämisen konkreettisesti paikanpäällä, tullaan kokoukseen mahdollistamaan etäosallistuminen. Viranomaissuositusten rajoittaessa osallistujamäärää mahdollistetaan kokoukseen läsnäolomahdollisuus kymmenelle (10) ensimmäiseksi ilmoittautuneelle ja muille mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Etämahdollisuudesta tiedotetaan viimeistään 2 viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa yhdistyksen kotisivuilla.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

 • valitaan vuodeksi puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022. Kaksivuotiskaudelle 1.3.2020 valittu Kaisa Metteri-Gold on työtehtävistään johtuen estynyt jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
 • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat jäsen Susa Berghäll, jäsen Salina Parkkonen, jäsen Laura Parviainen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Niina Peltola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2021:

 • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
 • Yhdistykselle pentuvälittäjä.

Muut jäsenten 16.3.2021 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *

 • Kiia Terho ja 22 muuta jäsentä esittävät 15.1.2021 päivätyssä kirjeessä asialistalle seuraavaa
  • Hallituksen ja jalostustoimikunnan tiedotus ja toimintatapa
  • Yhdistyksen uusi logo

Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@amstaffiyhdistys.net tai kirjallisesti osoitteeseen Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry c/o Salina Parkkonen, Pistolantie 3 B, 04500 Kellokoski

* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.

Vuoden 2020 amstaffien palkitseminen.


Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla jäsenosiossa.


Väliaikaisen lain (He 177/2020, SK677/2020) mukaisesti
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen
covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

4§ Yhdistyslaki Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 2.4.2021 osoitteeseen margit.nousiainen@amstaffiyhdistys.net. Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 2.4.2021 osoitteeseen margit.nousiainen (at) amstaffiyhdistys.net. Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

TERVETULOA

Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Suosittelemme käyttämään seuraavaa mallia

KUVAPANKKIIN KAIVATAAN KUVIA

YHDISTYKSEN KUVAPANKKIIN KAIVATAAN LISÄÄ KUVIA

Olisiko sinulla kivoja ja laadukkaita kuvia omasta tai muiden amstaffeista, joita voisimme hyödyntää yhdistyksen julkaisuissa mm. Amstaffi -lehdessä ja some-kanavissa?

Kaikenlaiset kuvat ovat tervetulleita ja ne voi lähettää osoitteeseen amstaffi.kuvat (at) gmail.com.

Lehdessä julkaistavien kuvien tulee olla painokelpoisia, mieluiten järjestelmäkameralla otettuja. Myös laadukkaalla kännykän kameralla voi saada painokelpoisen kuvan.

Digikuvien tekniset vaatimukset:

 • JPG-, TIF- tai RAW -tiedostoina
 • Nimeksi kuvaajan nimi, varmista käyttölupa kuvaajalta
 • Kuvan tarkkuus vähintään 300dpi

Lähettämällä kuvan, annat yhdistykselle oikeuden käyttää sitä yhdistyksen julkaisuissa ja some-kanavissa. Kuvaa voidaan rajata tai tehdä muita pieniä muokkauksia, ellei tätä erikseen kiellä.

HALLITUS TIEDOTTAA

Pentuvälityksen ja kasvattajalistan sääntöjä tullaan yhtenäistämään. Uudet pentuvälityksen säännöt astuvat voimaan 1.3.2021.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n pentuelistan säännöt (1.3.2021)

Yhdistyksen pentuelistalle hyväksytään astutetut yhdistelmät, syntyneet pennut ja uutta kotia etsivät yksittäiset amstaffit.

 • Kasvattajan tulee olla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsen sekä kuulua yhdistyksen ylläpitämälle kasvattajalistalle.
 • Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa yksittäisen kodinvaihtajan listalle.
 • Yhdistyksen jäsen ei saa toimia Suomen eläinsuojelulain tai Kennelliiton kasvattajasitoumuksen vastaisesti.
 • Yhdistelmän tulee täyttää rodun Pevisa-vaatimukset.
 • Ataksiasairaan jälkeläisiä ei välitetä. Pentueen vanhemmista vähintään toisen tulee olla ataksian osalta terve.
 • Kasvattaja sitoutuu ilmoittamaan pennunostajat yhdistyksen jäseniksi 4kk:n sisällä myymisestä, mikäli ostaja sitä haluaa, eikä vielä ole jäsen.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä.

VUOSIKOKOUS SIIRRETTY

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous siirtyy vallitsevan koronaepidemian takia!

Uusi paikka Warrior Arena Milis ́s Food & Cafe, Maantienpelto 1, 02650 Espoo.

Uusi aika lauantaina 17. huhtikuuta 2021 klo 17:00

Vuosikokouskutsu julkastaan Amstaffi 1/2021 -lehdessä.

Vuoden 2020 menestyneimmät amstaffit

Vuoden 2020 kisojen pisteet on laskettu ja tässä ovat tulokset. Onneksi olkoon voittajille ja sijoittuneille!

VUODEN NÄYTTELYAMSTAFFI 2020
1. PURE POWER MYSTIQUE 79p./5 näyttelyä
2. DIABOLICSTAFS I M YOUR SWEET REVENGE 67p./5 näyttelyä
3. MASTERBOLT ZIGGY STARDUST 64p./ 5 näyttelyä
3. UNBREAKABLE´S DO THE BEAT 64p./5 näyttelyä
5. MASTERBOLT GOLD RUSH 33p./2 näyttelyä
6. HULLABALOO´S COUNT YOUR FINGERS 31p./2 näyttelyä
7. BAXTAFF THE TRUTH ABOUT DIAMONDS 27p./2 näyttelyä
8. STICKY WICKET´S I AM A WILDOG 23p./ 4 näyttelyä
9. STRONGWILLED COCO MADEMOISELLE 19p./1 näyttely
10. MASTERBOLT KING DIAMOND 18p./3 näyttelyä
11. BAXTAFF STAR ALLIANCE 12p./2 näyttelyä
12. MASTERBOLT NOT A MISTAKE 9p/1 näyttely
13. STRONGWILLED CATWALK QUEEN 4p./1 näyttely

HOPEAPANTA 2020
1. PURE POWER MYSTIQUE 79p./5 näyttelyä
2. DIABOLICSTAFS I M YOUR SWEET REVENGE 67p./5 näyttelyä
3. MASTERBOLT ZIGGY STARDUST 64p./ 5 näyttelyä
3. UNBREAKABLE´S DO THE BEAT 64p./5 näyttelyä
5. MASTERBOLT GOLD RUSH 33p./2 näyttelyä
6. HULLABALOO´S COUNT YOUR FINGERS 31p./2 näyttelyä
7. BAXTAFF THE TRUTH ABOUT DIAMONDS 27p./2 näyttelyä
8. STICKY WICKET´S I AM A WILDOG 23p./ 4 näyttelyä
9. STRONGWILLED COCO MADEMOISELLE 19p./1 näyttely
10. MASTERBOLT KING DIAMOND 18p./3 näyttelyä
11. BAXTAFF STAR ALLIANCE 12p./2 näyttelyä
12. MASTERBOLT NOT A MISTAKE 9p/1 näyttely
13. STRONGWILLED CATWALK QUEEN 4p./1 näyttely

VUODEN VETERAANIAMSTAFFI 2020
1. UNBREAKABLE´S DO THE BEAT 48p./ 5 näyttelyä
2. STICKY WICKET´S I AM A WILDOG 44p./5 näyttelyä
3. MASTERBOLT JUST DINGLE ABOUT IT 25p./4 näyttelyä

VUODEN AMSTAFFIPENTU 2020
1. BULLMALAISEN DAZZLING HANNA MARIN 9p./1 näyttely
2. BULLMALAISEN WOLFGANG AMADEUS 8p./ 1 näyttely
3. MOONRISING NEVA SAY NEVA 7p./1 näyttely
4. POLAR EXPRESS I TWIST THE DRAMA 6p./1 näyttely

VUODEN TOKO -AMSTAFFI 2020
1. KAPRALLAAJAN AINOMIELI 868,5/3 (ALO)
2. GOLDEN FERYA IN LOVE AGAIN 645/3 (AVO)

VUODEN RALLY-TOKO -AMSTAFFI 2020
1. PURE POWER LITTLE MISS SUNSHINE 367/3 (MES)
2. KAPRALLAAJAN AINOMIELI 316/3 (ALO, AVO)
3. GOLDEN FERYA IN LOVE AGAIN 296/3 (AVO)
4. KESSELIN QLIFFA QAIFFARI 288/3 (MES)
5. KESSELIN SAMANLAINEN RAUHA-REA 97/1 (ALO)

VUODEN AGILITY -AMSTAFFI 2020
1. KESSELIN QLIFFA QAIFFARI 36/3 (Maxi 3)
2. BAXTAFF STAR ALLIANCE 34/3 (Pikkumaxi 2)

VUODEN PK -AMSTAFFI 2020
1. KESSELIN QLIFFA QAIFFARI 242/1 (PAJÄ 2)
2. MASTERBOLT JUST DINGLE ABOUT IT 239/1 (PAJÄ 2)

VUODEN MONIPUOLISIN -AMSTAFFI 2020
1. PURE POWER LITTLE MISS SUNSHINE 17  (rally, koiratanssi, näyttely)
2. KESSELIN QLIFFA QAIFFARI 16 (agi, rally, pk)

VUODEN AMSTAFFIKASVATTAJA 2020
1. Kennel MASTERBOLT 18p./3 näyttelyä
2. Kennel STRONGWILLED 1p./1 näyttely

Hopeapantakilpailun sääntöjen asiavirheen korjaus

Jo vuosien ajan molemmat yhdistyksen alaiset näyttelykoirakilpailut Vuoden näyttelyamstaffi ( ent. Masterbolt-pokaali ) ja Hopeapantakilpailu ovat olleet pisteenlaskultaan yhtenevät.

Kiitos tarkkaavaisen jäsenemme, löytyi kuitenkin eroavaisuus virallisista säännöistä ja tämä päätettiin korjata hallituksen kokouksessa 1/2021. Koska pisteet on jo vuosia laskettu täysin samoin molemmissa kilpailuissa, lisättiin Hopeapanta-kilpailuun lauseet joiden mukaan pisteet on käytännössä laskettu mutta jotka puuttuivat säännöistä. Näin ollen myös vuoden 2020 palkittavat koirat palkitaan samoin perustein kuin aiempinakin vuosina, vaikka sääntöjen korjaus tapahtuikin nyt.

Alla vielä korostettuna lauseet joiden mukaan pisteet on laskettu jo kauan, mutta jotka ovat puuttuneet säännöistä ja nyt sinne lisätty.

Korkeintaan viiden parhaan näyttelyn tulos lasketaan mukaan. Myös ulkomaiset näyttelyt huomioidaan, kuitenkin niin että korkeintaan kaksi tulosta saa olla ulkomaisista näyttelyistä. Vähintään kolme tulosta tulee näin ollen kotimaisista näyttelyistä. Jos näyttely ei ole kaikkien rotujen näyttely, saa lisäpisteitä vain ryhmäsijoituksista. Tasatuloksen sattuessa voittaa se, jolla on eniten BIS 1 sijoituksia. Jos nekin menevät tasan, ratkaisevat BIS 2 sijoitukset jne.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous siirtyy vallitsevan koronaepidemian takia!

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lahdessa Monitoimikeskus Takataskussa osoitteessa Huovilankatu 4, 15100 Lahti Espoossa Leppävaaran Warrior Arenalla Milis´s Food & Cafessa osoitteessa Maantienpelto 1, 02650 Espoo

lauantaina 20. maaliskuuta 2021 klo 14:00 —> lauantaina 17. huhtikuuta 2021 klo 17:00

Valtakirjojen tarkastus klo 13.15 – 13.45

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

 • valitaan vuodeksi puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022. Kaksivuotiskaudelle 1.3.2020 valittu Kaisa Metteri-Gold on työtehtävistään johtuen estynyt jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
 • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat jäsen Susa Berghäll, jäsen Salina Parkkonen, jäsen Laura Parviainen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Niina Peltola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2021:

 • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
 • Yhdistykselle pentuvälittäjä.

Muut jäsenten 15.1.2021 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *

Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri (at) amstaffiyhdistys.net tai kirjallisesti osoitteeseen Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry c/o Salina Parkkonen, Pistolantie 3 B, 04500 Kellokoski

* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.

Vuoden 2020 amstaffien palkitseminen.


Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla jäsenosiossa.


Väliaikaisen lain (He 177/2020, SK677/2020) mukaisesti
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen
covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

4§ Yhdistyslaki
Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 6.3.2021 osoitteeseen margit.nousiainen (at) amstaffiyhdistys.net . Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN VAIKUTTAMAAN!


Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Suosittelemme käyttämään seuraavaa mallia

TIEDOKSI JÄSENILLE

Jäsenistöä kummastuttaneisiin hallituksen ratkaisuihin selvennystä.

Logon uudistusehdotus tuli hallituksessa esille ja edellisen logon palveltua jo pitkään, koettiin että logon uudistaminen olisi hyvä idea.

Eri vaihtoehtoja (mm. piirrustuskilpailu) logon suunnittelulle pohdittiin ja lopulta päädyttiin kysymään yhdistykselle velkaantuneelta henkilöltä halukkuutta lyhentää velkaansa työn muodossa. Hänen suostuessaan koettiin että on hyvä että saamme velkaa jollain tavalla pienemmäksi.

Jäsenistön ilmaistessaan tyytymättömyytensä uuteen logoon, laitettiin jäsenistön äänestettäväksi useampi vaihtoehto joista mikään ei sisältänyt vanhaa logoa sillä se on jo pitkään palvellut eikä nykyaikainen typistettyjen korvien muodossa.

Logon ulkoasusta on tullut runsaasti palautetta puolesta ja vastaan, kaikkia miellyttävää logoa tuskin olisi mahdollista toteuttaa. Logon yhdennäköisyyttä muihin rodun yhteydessä oleviin logoihin on myös kritisoitu mutta runsaista palautteista on myös käynyt ilmi että moni jäsen ei ole todennut yhdennäköisyyttä.

Logon vaihdon kirvoittama palaute on yllättänyt myös hallituksen ja olemme aidosti pahoillamme että logon vaihtaminen sekä hallituksen toimintatapa on aiheuttanut näin suurissa määrin harmitusta, tilannetta on käsitelty hallituksen sisällä ja saamistamme palautteista pyrimme kehittämään toimintaamme. Haluaisimme kuitenkin muistuttaa että sosiaalinen media ei ole oikea paikka keskustella asioista jotka koskevat myös yksityishenkilöä ja hänen asioitaan. Hallitus käsittelee myös asioita joita ei keskeneräisinä voida julkaista, tai yksityisyytensä vuoksi julkisesti selvittää vaikka ne herättäisivätkin kysymyksiä.

Logoon liittyvää asiaa tullaan käsittelemään vuosikokouksen yhteydessä jossa jäsenistöllä ja hallituksella on mahdollisuus keskustella suoraan.

Mieltä askarruttavissa asioissa toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse, hallituksen sisäiset vastuualueet löytyvät kotisivuilta joiden mukaan viestit voi osoittaa suoraan asiaa koskevalle henkilölle, tai myös sihteerin kautta viesti tavoittaa siihen liittyvät toimihenkilöt.

Vuosi 2020 on ollut haasteellinen monilta osin, toivotamme jäsenistöllemme onnellista vuotta 2021!