Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Rotujärjestöt ohjaavat rotunsa jalostusta Suomessa mm. esittämällä rodulleen Pevisa – ohjelmaa (perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelma). Amstaffiyhdistyksen jäsenistö tekee ehdotukset ja päättää äänestämällä rotua koskevasta Pevisa -ohjelmasta ja Stafforsdshirenbullterrieriyhdistys tekee rotujärjestönä lopullisen päätöksen ennen kuin Pevisa -ohjelma hyväksytetään Suomen Kennelliitossa. Pevisa -ohjelma on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen sitä tarkastellaan uudelleen.

Jalostuksen tavoiteohjelma on yksi Pevisa -ohjelman edellytys, mutta sen voi laatia myös sellaiselle rodulle, jolla ei ole Pevisa -ohjelmaa. JTOhon on koottu laajasti tietoa rodusta ja sen kasvatukseen liittyvistä seikoista. JTOta päivitetään myös Pevisa -ohjelman voimassaoloaikana.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2018-2022

Lue koko JTO 2018-2022 (.pdf)