Pevisa

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma PEVISA säätelee amerikanstaffordshirenterrierien jalostusta.

PEVISA 13.11.2020 – 31.12.2022

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.  Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:

  • Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

 

Muut rotukohtaiset erityisehdot:

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

  • sininen – sininen
  • sininen – sininen fawn
  • sininen fawn – sininen fawn
Tärkeitä linkkejä

PEVISA ja muut rekisteröintiin vaikuttavat ehdot Kennelliiton sivuilla. Tarkista aina myös näiltä Kennelliiton sivuilta yleiset PEVISA:a ja rekisteröintiä koskevat ehdot. Tältä sivulta löytyvät muun muassa voimassa oleva koirarekisteriohje sekä rotukohtaiset PEVISA -ehdot.

Mikäli aiottu yhdistelmä ei täytä kaikkia PEVISA:n ehtoja, tulee kasvattajan hakea yhdistelmälle poikkeuslupaa Suomen Kennelliitolta. Tältä sivulta löydät myös ulkomaisia uroksia koskevat pysyvät poikkeusluvat roduittain.
Poikkeusluvista Kennelliiton sivuilla

Lista ataksiatestatuista koirista, joiden testitulos on toimitettu yhdistykselle löytyy Ataksia-sivulta.

Amerikanstaffodshirenterrierien jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on kerätty paljon tietoa rodusta (historia, terveys, luonne ja käyttäytyminen…)