lokakuu 2020

Uncategorized
Logon äänestys

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry toteuttaa jäsenistöllä äänestyksen kuuden logoehdotuksien kesken. Äänestys on tarkoitettu vain jäsenille. Eniten ääniä saanut logo valitaan yhdistyksen uudeksi logoksi. Äänestysaika 31.10. - 4.11.2020 Alla olevasta linkistä pääset antamaan äänesi yhdistyksen uudeksi logoksi ehdolla olevista kuvista. Logon äänestys on päättynyt Tiedustelut kilpailut (at) amstaffiyhdistys.net

Read more
Uncategorized
Tiedoksi jäsenille

Tämän hetkisistä työtehtävistäni johtuvan mahdollisen eturistariidan takia, joudun jättämään luottamustoimeni Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys Ry:n hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtävissä jatkaa varapuheenjohtaja Oona Reponen. Yhdistyksen seuraavan kauden puheenjohtajan valinta tulee seuraavan vuosikokouksen asialistalle. Kiitän edellisessä vuosikokouksessa saamistani äänistä ja jatkan hallituksessa rivijäsenenä kauteni loppuun. Terveisin: Kaisa Metteri-Gold

Read more
Uncategorized
PEVISA 1.1.2021-31.12.2022

HALLITUS TIEDOTTAA Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ryn vuosikokouksen 1. maaliskuuta 2020 hyväksymä PEVISA, on hyväksytty Kennelliitossa ja astuu voimaan 1.1.2021. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia […]

Read more
Uncategorized
Luonne ja käyttäytymiskysely

Pyydämme kaikkia amstaffien omistajia osallistumaan rotujärjestön Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n molempien rotujen koskevaan kyselyyn, jolla kartoitetaan amstaffien ja staffien luonnetta ja käyttäytymistä. Kyselyn tuloksia käytetään apuna molempien rotujen JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) laatimisessa. Toivomme vastauksia mahdollisimman paljon. Kysely ovat täytettävissä 31.12.2020 asti. Mikäli haluat tarkentaa tai täydentää vastauksiasi, ota yhteyttä rotujärjestön jalostustoimikuntaan jalostustoimikunta@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi Luonne ja käyttäytymiskysely

Read more