5.3.2017 Vuosikokousmateriaalit, Espoo

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika ja paikka: sunnuntai 5.3.2017 klo 13:00 Espoon Sellon kirjaston kokoustilassa. Osoite: Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo. Valtakirjojen tarkastus klo 12:15-12:55.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus päätti kokouksessaan 11.2.2017 lähettää jäsenistölle uudet vuosikokouskutsut lehdessä olleen kutsun virheellisyydestä johtuen.

11.2.2017 kokoukseen mennessä saapuneet PEVISA-ehdotukset on käsitelty uudelleen. Jäsenistöltä tulleen palautteen vuoksi Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus on lievntänyt omaa PEVISA-ehdotustaan tuontikoirien ja ulkomaisten urosten osalta.

Kokouksen pöytäkirjan liitteet ovat saatavissa ennen kokousta tällä sivulla pdf-muodossa, josta ne ovat luettavissa myös vuosikokouksen aikana. Paperille painettua materiaalia on kokouksessa rajallinen määrä.

Paikalla on myös amstaff -shop. Ei laskutusmyyntiä, varaathan käteistä mukaan!

Materiaalit:

Jokaisella Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsenellä on vuosikokouksessa 1 ääni. Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen äänestämään puolestaan luovuttamalla tälle valtakirjan. Jokainen jäsen voi käyttää oman äänensä lisäksi korkeintaan 1 valtakirjan äänen. Halutessasi luovuttaa äänesi jollekin muulle, voit käyttää tästä linkistä löytyvää valtakirjapohjaa (pdf) tai vastaavaa dokumenttia.