Amstaffien elinikäkysely 2021

ILMOITA YLI 10-VUOTIAAN AMSTAFFISI TIEDOT AMSTAFFIEN ELINIKÄ -KYSELYYN! 

Yhdistyksen jalostustoimikunta jatkaa amstaffien eliniän kartoittamisen elinikä -kyselyn avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään JTO:n työstämisessä.

Jos sinulla on yli 10 -vuotias rekisteröity amstaffi, ilmoita koirasi tiedot ikäkyselyn kautta 1.8.2021 mennessä. Kyselyn tulokset julkaistaan Amstaffi  3/2021 -lehdessä.

Kysely on tarkoitettu elossa oleville yli 10-vuotiaille rekisteröidyille amstaffeille. Jos koirasi on edesmennyt vanhuuteen, sairauteen tai jotenkin muuten, ilmoitathan kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (Kennelliiton jäsenet) tai lähettämällä tiedon sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja –päivä sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi@ kennelliitto.fi