Amstaffien elinikäkysely

ILMOITA YLI 10-VUOTIAAN AMSTAFFISI TIEDOT AMSTAFFIEN ELINIKÄ -KYSELYYN! 

Yhdistys aloittaa amstaffien eliniän kartoittamisen amstaffien elinikä -kyselyn avulla. Jos sinulla on yli 10-vuotias rekisteröity amstaffi, ilmoita koirasi tiedot seuraavan ikäkyselyn kautta. Kyselyn tulokset julkaistaan seuraavassa Amstaffi  -lehdessä (deadline 15.8.2020).

Kysely on tarkoitettu elossa oleville yli 10-vuotiaille rekisteröidyille amstaffeille. Jos koirasi on edesmennyt, ilmoitathan kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja –päivä sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.