Amstaffien terveyskysely

Amstaffiyhdistyksen jalostustoimikunta kerää alla olevan kyselyn avulla tietoa rodun terveydentilasta, jota hyödynnetään rodun uuden jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) työstämisessä.

Tiedon kerääminen rodun terveydestä on erittäin tärkeää, koska tilastojen avulla voidaan tunnistaa tärkeitä jalostuksella vastustettavia sairauksia ja seurata rodun terveyden kehittymistä.

Toivomme mahdollisimman monen yli 2 vuotiaan amstaffin omistajan osallistuvan mukaan luovuttamalla koiransa terveystiedon uutta JTO:ta varten 31.8.2021 mennessä.

Terveyskyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia. Yksittäisten koirien tai omistajien tietoja ei julkaista eikä luovuteta. Kyselyn vastauksia julkaistaan vain tilastomuodossa.

Terveyskysely