Kaikki kirjoittajan Sihteeri artikkelit

VUOSIKOKOUS JÄRJESTETÄÄN 17.4.2021 ETÄKOKOUKSENA

Muistathan ilmoittautua vuosikokoukseen aiemman kutsun ja tiedotteen mukaisesti!

Yhdistyksemme vuosikokous järjestetään lauantaina 17.4.2021 klo 17.00 etäyhteyksin covid-19-epidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vuoksi.

Lauantaina 17.4.2021 klo 17.00 Warrior Arena Mili’s Food & Café, Maantienpelto 1, 02650 Espoo Osallistuminen toteutetaan etäyhteyksillä turvallisuuden varmistamiseksi. Etäosallistuminen Microsoft Teams -sovelluksella.

Poikkeamislain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020) 4 §:n nojalla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus on päättänyt muuttaa vuosikokouksen etäkokoukseksi poikkeamislain suomin valtuuksin. Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams -sovellusta.

Poikkeamislain (677/2020) 4 §:n nojalla kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 2.4.2021 klo 23:59 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä osoitteeseen margit.nousiainen (at) amstaffiyhdistys.net. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia. Valtakirjalla osallistuvilta ei vaadita ennakkoilmoittautumista, mutta valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 14.4.2021 klo 23.59 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen. HUOM! Jokaisella osallistujalla tulee olla ilmoitettuna sähköpostiosoite äänestysten toteuttamiseksi.

Osallistuminen etäyhteydellä:

 1. Kokouksen etäyhteys järjestetään Microsoft Teams-sovelluksella.
 2. Kokoukseen osallistumiseksi tarvitset internet-yhteydellä varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen (älypuhelin tai tabletti), kaiuttimen tai kuulokkeet sekä mikrofonin.
 3. Kokoukseen voi liittyä käyttämällä tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennettua Teams-sovellusta tai internet-selaimen kautta (Microsoft Edge tai Google Chrome). Kokoukseen ei voi liittyä puhelimella soittamalla.
 4. Äänestys tapahtuu sähköisesti. Äänestykseen käytettävä sovellus ilmoitetaan myöhemmin kokoukseen ilmoittautuneille.
 5. Tarkemmat etäkokousohjeet ja osallistumislinkki kokoukseen toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään 16.4.2021 sihteerit (at) amstaffiyhdistys.net osoitteesta (tarkistathan myös roskapostisi).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

 • valitaan vuodeksi puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022. Kaksivuotiskaudelle 1.3.2020 valittu Kaisa Metteri-Gold on työtehtävistään johtuen estynyt jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
 • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat jäsen Susa Berghäll, jäsen Salina Parkkonen, jäsen Laura Parviainen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Niina Peltola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2021:

 • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
 • Yhdistykselle pentuvälittäjä.

Muut jäsenten 16.3.2021 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *

 • Kiia Terho ja 22 muuta jäsentä esittävät 15.1.2021 päivätyssä kirjeessä asialistalle seuraavaa
  • Hallituksen ja jalostustoimikunnan tiedotus ja toimintatapa
  • Yhdistyksen uusi logo

* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.

Vuoden 2020 amstaffien palkitseminen.


Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla jäsenosiossa (suunniteltu päivitys 1.4.2021).


Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Suosittelemme käyttämään seuraavaa mallia

Yhdistys aloittaa DVL2 testituloksien keräämisen ja listaamisen

Toimita kopio koirasi DVL2 testituloksesta jalostustoimikunnalle sähköpostitse jalostustoimikunta (at) amstaffiyhdistys.net

Lähettämällä kopion todistuksesta, koiran omistaja antaa Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:lle suostumuksensa siihen, että Amstaffiyhdistyksellä on oikeus luovuttaa testitulos kolmannelle osapuolelle ilman erillistä suostumusta.

Koiran DVL2-variantti edistää brachycephalic fenotyyppiä ja caudal nikamapoikkeavuuksia

DVL2 geenitestitilaus Orivet

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan Volyymin renderointitekniikka (3D) laskennallinen tomografiakuva neljãn amerikkalaisen Staffordshiren terrierin hânnistă. a-e ovat DVL2 homotsygoottisia koiria, joiden nikamien epămuodostumien măără ja tyypit vaihtelevat. Kuvassa olevalla koiralla, jolla oli useimmat epămuodostumat, oli myÅs epänormaalit sakkiniikamat. d Luonnonvaraisen DVL2-koiran normaali hăntã

VUOSIKOKOUSKUTSU 17.4.2021

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous siirtyy vallitsevan koronaepidemian takia. Uusi paikka on Warrior Arena Mili’s Food & Café, Maantienpelto 1, 02650 Espoo

Uusi ajankohta on lauantai 17. huhtikuuta 2021 klo 17:00

Valtakirjojen tarkastus klo 16.15 – 16.45

Mikäli viranomaisohjeistukset estävät vuosikokouksen järjestämisen konkreettisesti paikanpäällä, tullaan kokoukseen mahdollistamaan etäosallistuminen. Viranomaissuositusten rajoittaessa osallistujamäärää mahdollistetaan kokoukseen läsnäolomahdollisuus kymmenelle (10) ensimmäiseksi ilmoittautuneelle ja muille mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Etämahdollisuudesta tiedotetaan viimeistään 2 viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa yhdistyksen kotisivuilla.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

 • valitaan vuodeksi puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022. Kaksivuotiskaudelle 1.3.2020 valittu Kaisa Metteri-Gold on työtehtävistään johtuen estynyt jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
 • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat jäsen Susa Berghäll, jäsen Salina Parkkonen, jäsen Laura Parviainen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Niina Peltola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2021:

 • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
 • Yhdistykselle pentuvälittäjä.

Muut jäsenten 16.3.2021 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *

 • Kiia Terho ja 22 muuta jäsentä esittävät 15.1.2021 päivätyssä kirjeessä asialistalle seuraavaa
  • Hallituksen ja jalostustoimikunnan tiedotus ja toimintatapa
  • Yhdistyksen uusi logo

Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@amstaffiyhdistys.net tai kirjallisesti osoitteeseen Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry c/o Salina Parkkonen, Pistolantie 3 B, 04500 Kellokoski

* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.

Vuoden 2020 amstaffien palkitseminen.


Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla jäsenosiossa.


Väliaikaisen lain (He 177/2020, SK677/2020) mukaisesti
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen
covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

4§ Yhdistyslaki Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 2.4.2021 osoitteeseen margit.nousiainen@amstaffiyhdistys.net. Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 2.4.2021 osoitteeseen margit.nousiainen (at) amstaffiyhdistys.net. Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

TERVETULOA

Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Suosittelemme käyttämään seuraavaa mallia

KUVAPANKKIIN KAIVATAAN KUVIA

YHDISTYKSEN KUVAPANKKIIN KAIVATAAN LISÄÄ KUVIA

Olisiko sinulla kivoja ja laadukkaita kuvia omasta tai muiden amstaffeista, joita voisimme hyödyntää yhdistyksen julkaisuissa mm. Amstaffi -lehdessä ja some-kanavissa?

Kaikenlaiset kuvat ovat tervetulleita ja ne voi lähettää osoitteeseen amstaffi.kuvat (at) gmail.com.

Lehdessä julkaistavien kuvien tulee olla painokelpoisia, mieluiten järjestelmäkameralla otettuja. Myös laadukkaalla kännykän kameralla voi saada painokelpoisen kuvan.

Digikuvien tekniset vaatimukset:

 • JPG-, TIF- tai RAW -tiedostoina
 • Nimeksi kuvaajan nimi, varmista käyttölupa kuvaajalta
 • Kuvan tarkkuus vähintään 300dpi

Lähettämällä kuvan, annat yhdistykselle oikeuden käyttää sitä yhdistyksen julkaisuissa ja some-kanavissa. Kuvaa voidaan rajata tai tehdä muita pieniä muokkauksia, ellei tätä erikseen kiellä.

HALLITUS TIEDOTTAA

Pentuvälityksen ja kasvattajalistan sääntöjä tullaan yhtenäistämään. Uudet pentuvälityksen säännöt astuvat voimaan 1.3.2021.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n pentuelistan säännöt (1.3.2021)

Yhdistyksen pentuelistalle hyväksytään astutetut yhdistelmät, syntyneet pennut ja uutta kotia etsivät yksittäiset amstaffit.

 • Kasvattajan tulee olla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsen sekä kuulua yhdistyksen ylläpitämälle kasvattajalistalle.
 • Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa yksittäisen kodinvaihtajan listalle.
 • Yhdistyksen jäsen ei saa toimia Suomen eläinsuojelulain tai Kennelliiton kasvattajasitoumuksen vastaisesti.
 • Yhdistelmän tulee täyttää rodun Pevisa-vaatimukset.
 • Ataksiasairaan jälkeläisiä ei välitetä. Pentueen vanhemmista vähintään toisen tulee olla ataksian osalta terve.
 • Kasvattaja sitoutuu ilmoittamaan pennunostajat yhdistyksen jäseniksi 4kk:n sisällä myymisestä, mikäli ostaja sitä haluaa, eikä vielä ole jäsen.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä.

VUOSIKOKOUS SIIRRETTY

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous siirtyy vallitsevan koronaepidemian takia!

Uusi paikka Warrior Arena Milis ́s Food & Cafe, Maantienpelto 1, 02650 Espoo.

Uusi aika lauantaina 17. huhtikuuta 2021 klo 17:00

Vuosikokouskutsu julkastaan Amstaffi 1/2021 -lehdessä.