Kaikki kirjoittajan Sihteeri artikkelit

Amstaffilehden joulutervehdys

Muista ystäviä Amstaffilehden joulutervehdyksellä!

Joulu kolkuttelee kohta jo ovella ja on taas aika muistaa ystäviä ja kanssakilpailijoita joulutervehdyksellä.

Amstaffilehden deadline on 15.11.2020, valmiit joulutervehdykset aineiston jättöpäivään mennessä.

Ilmoitushinnat ja ohjeet löytyvät Amstaffi 3/2020 -lehden sivulta 5.

Joulutervehdykset, tiedustelut ym. voi lähettää sähköpostiin toimitus@amstaffiyhdistys.net

Amstaffi 3/2020 -lehti

Painettu lehti tuntuu nyt viivästyvän kohtuuttomasti hallituksesta riippumattomista syistä.

Lehdet ovat painopaikasta lähteneet postiin viime perjantaina 30.10. mutta jostain syystä eivät ole nyt saamiemme palautteiden mukaan löytäneet jäsenien koteihin asti.

Olemme julkaisseet lehden nettiversion yhdistyksen kotisivuilla jäsenille tarkoitetun osion alla.

Valitettavasti oli lipsahtanut painovirhe joulutervehdyksen deadlineen… eli tervehdyksille sama jättöpäivä 15.11. mennessä kuin muillekin lehteen tarkoitetuille aineistoille.

Pahoittelumme lehden viipymisestä.

Logon äänestys

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry toteuttaa jäsenistöllä äänestyksen kuuden logoehdotuksien kesken.

Äänestys on tarkoitettu vain jäsenille. Eniten ääniä saanut logo valitaan yhdistyksen uudeksi logoksi. Äänestysaika 31.10. – 4.11.2020

Alla olevasta linkistä pääset antamaan äänesi yhdistyksen uudeksi logoksi ehdolla olevista kuvista.

Logon äänestys on päättynyt

Tiedustelut kilpailut (at) amstaffiyhdistys.net

Tiedoksi jäsenille

Tämän hetkisistä työtehtävistäni johtuvan mahdollisen eturistariidan takia, joudun jättämään luottamustoimeni Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys Ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajan tehtävissä jatkaa varapuheenjohtaja Oona Reponen.

Yhdistyksen seuraavan kauden puheenjohtajan valinta tulee seuraavan vuosikokouksen asialistalle.

Kiitän edellisessä vuosikokouksessa saamistani äänistä ja jatkan hallituksessa rivijäsenenä kauteni loppuun.

Terveisin: Kaisa Metteri-Gold

PEVISA 1.1.2021-31.12.2022

HALLITUS TIEDOTTAA

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ryn vuosikokouksen 1. maaliskuuta 2020 hyväksymä PEVISA, on hyväksytty Kennelliitossa ja astuu voimaan 1.1.2021.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:

Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

Muut rotukohtaiset erityisehdot:

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

sininen – sininen

sininen – sininen fawn

sininen fawn – sininen fawn

Luonne ja käyttäytymiskysely


Pyydämme kaikkia amstaffien omistajia osallistumaan rotujärjestön Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n molempien rotujen koskevaan kyselyyn, jolla kartoitetaan amstaffien ja staffien luonnetta ja käyttäytymistä.

Kyselyn tuloksia käytetään apuna molempien rotujen JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) laatimisessa. Toivomme vastauksia mahdollisimman paljon.

Kysely ovat täytettävissä 31.12.2020 asti.

Mikäli haluat tarkentaa tai täydentää vastauksiasi, ota yhteyttä rotujärjestön jalostustoimikuntaan jalostustoimikunta@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi

Luonne ja käyttäytymiskysely

Koira hallintaan – Espoo

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry järjestää Koira hallintaan -koulutusta 12.9.2020 ja 19.9.2020 Espoossa

Pennut klo 13 – 13:45

Yli 12 kk ikäiset koirat klo 14 – 14:45

Koulutus on ilmainen ja tarkoitettu kaikille amstaffeille ja amstaffin tyyppisille koirille papereihin katsomatta.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Maarika Wallenius maarika.wallnius@elisanet.fi 040 743 0919

Paikkoja on rajoitetusti

5.9.2020 Ataksiatestausta

Ataksiatesti järjestetään SBTY ry:n erikoisnäyttelyn yhteydessä 5.9.2020 Vantaalla. Osallistujille ilmoitetaan tarkempi testiaikataulu n. viikkoa ennen.

Ilmoittautuminen ataksiatestaukseen 28.8.2020 mennessä.

Ataksiatulokset jäävät automaattisesti yhdistyksen käyttöön, ja ne julkaistaan yhdistyksen virallisella ataksialistalla. Testituloksesta ei makseta erikseen ataksiamaksukorvausta.

Mikäli koira ei ilmesty testipaikalle etukäteen ilmoitettuna ajankohtana, ei testimaksua palauteta.

Luonnetesti 10.-11.10.2020

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry järjestää luonnetestin Helsingissä, Oulunkylässä SDYn majalla. Tuomarit Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää.

Ilmoittautumiset amstaffit ja staffit 28.9.2020 klo 18-20 soittamalla numeroon 045 6766 354 / Susa Berghäll, muut rodut sähköpostitse amstaffit.kokeet@gmail.com. Paikan varauksen jälkeen saat maksutiedot, ja maksukuitin esittämisen jälkeen Virkku-tunnuksen, jolla pääsee täyttämään ilmoittautumislomakkeen.

HUOM! Etusijalla amstaffit ja staffit. Testiin otetaan 10 koiraa kummallekin päivälle.

OSALLISTUMISMAKSU: Amstaffit ja staffit 50€, muut rodut 60€.

Koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti, rokotukset tarkistetaan ennen testin alkua. Koiran tulee olla 2 vuotta, mutta ei vielä 7 vuotta täyttänyt. Kivesvikaiset/kastroidut urokset voivat osallistua testiin. Juoksuiset nartut eivät voi osallistua. KOIRAN ALKUPERÄINEN REKISTERITODISTUS TULEE OLLA MUKANA TESTITILANTEESSA (kopio ei käy).

Tiedustelut amstaffit.kokeet@gmail.com

Kalenteri vuodelle 2021

OSALLISTU MUKAAN VUODEN 2021 KUVAKALENTERIN TEKOON.
Kalenteri koostuu jäsenistön yhdistykselle lähettämistä kuvista.

Kaipaamme kuvia amstaffeista jokaisena vuodenaikana.

Rajoitus 3 kuvaa/osallistuja. Valokuvaajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja lähettäjällä tulee olla valokuvaajalta lupa kuvan käyttöön.

Kuvien tulee olla vaakamallisia ja täyttää alla olevat minimivaatimukset:
* Kuvan tarkkuus vähintään 150dpi (mielellään enemmänkin)
* Kuvan korkeus vähintään 1200px ja leveys 2000px.

HUOM! Facebook:sta otetut kuvat eivät ole riittävän hyviä laadultaan.
Tarvittaessa pyydä ohjeita, miten kuvan koon voi tarkistaa.

Linkki osallistumiseen: https://forms.gle/5WBwm6LEezkfauUB8

Kalenterin kuvat arvotaan laadultaan riittävistä yhdistykselle 1.10.2020 mennessä lähetetyistä kuvista.

Yhdistys pidättää oikeuden käyttää kuvia myös muissa julkaisuissaan.

KAIKKIEN OSALLISTUNEIDEN KESKEN ARVOTAAN 3 KALENTERIA.

Tiedustelut: Oona Reponen oona.reponen@amstaffiyhdistys.net