BLUP laskutapa

Tällä hetkellä amerikanstaffordshirenterrierien lonkkien BLUP-indeksiä laskettaessa otetaan huomioon kaikki Suomessa kuvatut lonkat koiran syntymävuodesta riippumatta. Tämä laskutapa ei vastaa parhaalla tavalla nykyistä populaatiota. Suomen Kennelliitto aikoo tulevaisuudessa muuttaa indeksien laskutapaa siten, että se vastaisi paremmin olemassa olevaa kantaa. Vertailujoukosta tullaan poistamaan menneet sukupolvet. Tällöin indeksit kuvaavat paremmin nykyistä kantaa.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistyksen jalostustoimikunta on pyytänyt Kennelliitolta uudelleen lasketut BLUP-indeksit. Indeksiin on laskettu koirat, jotka ovat syntyneet vuoden 2003 jälkeen, ja joiden tietoihin on voitu liittää syntymäaika. Joitakin koiria puuttuu, niiden tietoja voidaan erikseen pyytää Kennelliitolta. Tiedot löytyvät excelistä (klikkaa auki). Joukossa on myös runsaasti ns. sukupuukoiria, joiden BLUP-indeksin arvosteluvarmuus on alle 50%. PEVISA:n osalta alle 50% arvosteluvarmuudella laskettuja indeksejä ei oteta huomioon, vaan nämä koira käsitellään kuin niillä ei olisi BLUP-indeksiä.

Laskutavan muutoksen tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. Suomen Kennelliitto tiedottaa laskutavan muutoksesta vähintään puoli vuotta ennen muutoksen tekemistä. Alla kuitenkin muutama esimerkki laskutavan muutoksen tuloksista. Lisää esimerkkejä yllä olevasta excel-taulukosta.

 Rekisterinumero Lonkat Arvostelu- varmuus% nykyinen BLUP uusi BLUP
EJ36579/08 A/A 73% 127 120
FI28477/11 B/B 73% 107 103
FI28309/09 C/C 62% (tuonti) 101 97
FI31304/12 C/C 74% 105 101
FI17811/14 B/B 65% (tuonti)  105  101
 FI41890/12 C/C  73%  97  86