Aihearkisto: Muut

30.4.-1.5. SBTY luonnetesti Karkkilassa (etusija staffit ja amstaffit)

Testi on täynnä

Suomen staffordshirenbullterrieriyhdistys ry järjestää luonnetestin Karkkilassa, etusijalla staffit ja amstaffit. Mukaan mahtuu 20 koiraa, toimi siis nopeasti ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumiset 1.4. klo 17-21: Riitta Partala / 0400 225 234. Varaa aikasi soittamalla, jonka jälkeen saat ilmoittautumis- ja maksuohjeet sähköpostiisi.

Tuomareina Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää.

Osallistumismaksu: staffit ja amstaffit 50 €, muut rodut 60 €.

Tiedustelut: sihteeri@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi tai puhelimitse yllä olevasta numerosta.

SKL tiedottaa jalostusasioista

Suomen Kennelliitto on lähestynyt rotujärjestöjä, rotua harrastavia yhdistyksiä ja rotuyhdistyksiä jalostukseen ja kasvatukseen liittyvällä tiedotteella. Amerikanstaffordshirenterrierien jalostusta ja kasvatusta koskevat asiat:

Välimuotoisen lanne-ristinikaman jalostussuositus

Jalostustieteellisen toimikunnan suositus välimuotoisen lanne-ristinikaman eri asteiden jalostuskäytöstä on seuraava: Oireilevat koirat suositellaan jätettäväksi pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1−LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

[Toim. huom: amstaffeilla selän röntgenkuvat eivät ole pakollisia jalostukseen käytetyillä koirilla]

Ulkomaisten urosten jalostuskäytön poikkeusluvat

Ulkomainen uros = uroksen omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla.

Koirarekisteriohjeen mukaan rotujärjestö voi asettaa ns. pysyvän poikkeusluvan ulkomaisen uroksen jalostuskäytölle. Vuoden alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden. Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla.

Asia koskee rotuja, joilla on pysyvien poikkeuslupien listalla jokin poikkeuslupa, jota ei jo aiemmin ole rajattu koskemaan vain yhtä kai kahta pentuetta. Kahden pentueen laskenta alkaa vuodenvaihteen jälkeen tehdyistä astutuksista syntyneistä pentueista. Rajaus ei koske ennen vuodenvaihdetta pakastettua spermaa eikä myöskään tuontijälkeläisiä lasketa pentuekiintiöön.

Kun kahden pentueen raja jollakin uroksella on täyttynyt, on kasvattajalla kolme vaihtoehtoa:

  • urokselle hankitaan PEVISA:n edellyttämä tulos joko Suomesta tai ulkomailta
  • kasvattaja anoo yhdistelmäkohtaista poikkeuslupaa normaalin poikkeuslupakäytännön mukaisesti
  • nartulle etsitään toinen uros

Hyväksyttävät ulkomaiset tulokset on määritelty Kennelliiton sairauskohtaisissa ohjeissa ja tähän on myös koottu niistä tiivistelmä. [toim.huom: tähän on kerätty amstaffien PEVISAssa mainitut tutkimukset Kennelliiton tiedotteesta]. Kaikista lausunnoista tulee aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä ja tutkimus on voimassa suomalaisten ehtojen mukaisesti, ellei lausunnon voimassaoloa ole rajattu sitä lyhyemmäksi.

  • Lonkkanivelistä hyväksytään FCI:n kuvausohjeen mukaiset lausunnot ja kun astutus tapahtuu ulkomailla tai tuontispermalla, tai kyseessä on Koirarekisteriohjeen mukainen jalostuslaina, hyväksytään myös OFA-, BVA- ja PennHip-lausunnot. OFA:n preliminary-lausunnot hyväksytään, jos koira on kuvaushetkellä täyttänyt Suomessa vaaditun alaikärajan.
  • Kyynärnivelistä hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu International Elbow Working Groupin (IEWG) asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut IEWG:n suositusten mukainen.
  • Silmistä hyväksytään Suomessa astuvilta uroksilta ECVO-lausunnot, pohjoismaisten ECVO:n hyväksymien silmätarkastajien antamat lausunnot ja USA:n CERF-lausunto (voi olla kirjattu OFA:n tietokantaan). Brittiläinen BVA EyeScheme -lausunto ja australialainen AVA-ANKC Australian Canine Eye Scheme -lausunto hyväksytään, jos lomakkeesta ilmenee, että koko silmä on tutkittu eikä muutoksia ole todettu. Kun astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla, hyväksytään perinnöllisten silmäsairauksien varalta annettu eläinlääkärinlausunto.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa kasvattajien varmistaa ulkomaisten tulosten kelpaavuus Kennelliitosta etukäteen.

Kysely hännänjahtauksesta ja paukkuarkuudesta

SBTY:n kyselyssä pyritään selvittämään hännänjahtauksen ja paukkuarkuuden yleisyyttä staffeilla ja amstaffeilla. Toivomme mahdollisimman monen omistajan vastaavan kyselyyn (sekä oireilevien että oireettomien koirien omistajat!), jotta saisimme tietoa paukkuarkuuden ja hännänjahtauksen yleisyydestä roduissa.

Hannes Lohen tutkimusryhmän tiedot eivät sellaisenaan tässä vaiheessa tule rotujärjestön tietoon, joten pyydämme vastaamaan tähän kyselyyn, vaikka olisit jo vastannut Hannes Lohen tutkimukseen.

Siirry SBTY:n kyselyyn

Terveyskysely

Pyydämme kaikkia amstaffin omistajia täyttämään allaolevia lomakkeita koiristaan ja lähettämään tiedot yhdistykselle. Yhdistys kerää näin tärkeää tietoa rotumme terveydestä. Koiran tietoja voi myöhemmin täydentää, joten jo nuoresta aikuisesta koirasta voi täyttää lomakkeet (esim. yli 2 vuotiaasta koirasta) ja tarpeen mukaan lisätä tietoja myöhemmin. Otamme mielellämme vastaan lomakkeita myös täysin terveistä koirista, sillä ne lisäävät tietoa rotumme yleisestä terveydentilasta.

Jalostustoimikunta hyödyntää lomakkeiden tietoja omissa tehtävissään sekä terveystilastojen päivityksissä. Yksilöitävissä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Terveyskysely luonteesta (MS Word -tiedosto, terveyskyselyn lisälomake luonteesta)
Tallenna tiedosto koneellesi, täytä ja lähetä sähköpostin liitteenä palautusosoitteeseen. Voit halutessasi myös tulostaa sen ja lähettää postitse palautusosoitteeseen.

Terveyskysely kasvattajille (pdf)

Word- ja pdf -tiedostojen palautus  sähköpostitse: jalostustoimikunta@amstaffiyhdistys.net
Jos haluat palauttaa kyselyn postitse, pyydä postiosoite yllämainitusta sähköpostiosoitteesta.

Ylläolevien kyselyiden lisäksi amerikanstafforshirenterriereiden rotujärjestö Suomen staffordshirenterrieriyhdistys ry pyytää vastaamaan

  • Suomen Kennelliitolla on 1.6.2015 julkaistu terveyskyselyyn, josta rotuyhdistykset saavat tilastotietoa omasta rodustaan. Kysely on toteutettu eri tavalla kuin amstaffiyhdistyksen oma kysely ja tuo täten lisätietoja. Skl terveyskysely (online lomake)
  • Hännänjahtaus- ja paukkuarkuus -kyselyyn (online lomake) (toteuttajana SBTY ry)
  • Suomen amerikanstafforshirenterrieriyhdistyksen jalostustoimikunta kerää tietoa erityisesti Amstaffien syöpäsairauksista.
  • Suomen amerikanstafforshirenterrieriyhdistyksen jalostustoimikunta kerää tietoa rodun eliniästä ja kuolinsyistä Lue lisää aiheesta!.

Haluan amstaffin

Haluan amstaffin – mistä pentu?

Onneksi olkoon, olet mitä ilmeisimmin tehnyt oivan rotuvalinnan, jos et ole etsimässä helppoa ja vaivatonta ulkoilukaveria koirapuistoiluun. Jos haet isomman luokan terrieriä, joka tekee kaiken 100 lasissa, olet päätymässä oikeaan ratkaisuun.

Kuva Kaisa Pulliainen
Kuva Kaisa Pulliainen

Parhaimmillaan saat amstaffista reiluksi kymmeneksi vuodeksi kaverin harrastuksiin tai ’vain’ kotikoiraksi. Joten pennun hankinnassa ei kannata hätiköidä vaan lukea tämä kirjoitus, ja miettiä vielä ainakin kertaalleen, onko rotu-/pentu-/kasvattajavalinta oikea sinulle. Amstaffiyhdistys ja jäsenkasvattajat toivovat, että amstaffia haluavilla olisi paras mahdollisuus saada oikeanlainen amstaffi: Iloisen ja rohkean luonteen omaava, perusterve ilman suuria eläinlääkärikuluja ja vieläpä jopa ulkomuodoltaankin amstaffiksi tunnistettava. Eli ihan ne perinteiset ’vain’ kotikoiran ominaisuudet, vai mitä? Siksi onkin nyt hyvä perehtyä siihen, miksi kannattaa olla kiinnostunut rekisteröintimääräyksistä ja terveystutkimuksista.

Puhdasrotuinen amstaffi

Amerikanstaffordshirenterrierin pennun tulee olla rekisteröity ja tunnistusmerkitty. Jos pentua ei ole rekisteröity, et voi olla silloin varma onko se edes amstaffi. Rekisteröimättömyyteen voi syynä olla esim. että vanhemmat eivät ole terveystarkastettuja/rekisteröityjä tai kasvattajalla itsellään on Suomen Kennelliiton rekisteröintikielto. Lisää aiheesta.

Kuva Sune Koskela
Kuva Sune Koskela

Pennun vanhempien tulee täyttää vähintään PEVISA terveystutkimukset, joista tarkempaa tietoa täällä. Useat kasvattajat tekevät vielä laajempia terveystarkastuksia jalostukseen käytettäville koirille; esim. selkäkuvaukset, sydänkuuntelut ja -ultrat sekä polvitutkimukset.

Amstaffeilla on myös perinnöllistä pikkuaivojen rappeumasairautta eli ataksiaa. Taudin oireina ovat tasapainohäiriöt. Ensimmäiset oireet nähdään usein 3-5 vuoden iässä. Sairaus johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Ataksiaan on olemassa geenitesti, joten tarkista että mahdollisen pentusi vanhemmat ovat testattuja tai ovat geneettisesti terveitä; vain näin voit olla varma, ettei sinun koirasi sairastu ataksiaan.  Ataksiasairaista koirista näet videoita näistä linkeistä (HUOM! voi järkyttää herkimpiä):

https://www.youtube.com/watch?v=ruASRSNo4r4
https://www.youtube.com/watch?v=asPuwQnBSL0

Amstaffeilla on valitettavasti muitakin perinnöllisiä sairauksia, joista löydät tietoa täältä.

Amstaffeilla on Amstaffiyhdistyksen tekemä JTO eli jalostuksen tavoiteohjelma. Vaikka se voi vaikuttaa pitkäveteiseltä tekstiltä, siihen kannattaa tutustua, sillä se on kaiken kaikkiaan erittäin kattava tietopankki rodusta. linkin JTO:n löydät etusivulta.

Toivottavasti et nyt pelästynyt ja kuvittele, että amstaffi rotuna on jotenkin erityisen sairas, sillä sitä se ei ole. Kaikilla koirilla esiintyy perinnöllisiä sairauksia. Amstaffiyhdistys ja jäsenkasvattajat haluavat, että amstaffi on ja pysyy perusterveenä rotuja, joten siksi koiria terveystutkitaan. Tutkimaton koira ei ole sama kuin terve koira!

Kasvattaja

Mistä sitten tunnistat hyvän ja vastuullisen kasvattajan? Hyvä ja kokenut kasvattaja osaa auttaa ja neuvoa sinua pennunhankinnassa. Hän kertoo sinulle rehellisesti koiriensa niin hyvistä kuin huonoista puolista.

Älä sorru ylisanoihin tai myyntipuheisiin.

Suomessa koirankauppa on kauppa- ja kuluttajasuojalain alaista, joten siksi myyjän = kasvattajan tulisikin kertoa sinulle kattavasti ja rehellisesti pentueen taustoista. Suomen Kennelliiton KoiraNetin jalostustietojärjestelmästä löydät itsekin kaiken virallisen tiedon, joten siihen kannattaa tutustua. Jalostustietojärjestelmän löydät tästä linkistä Kennelliiton sivuilla.

Kuva Jenni Hirvonen
Kuva Jenni Hirvonen

Pennun hinta ei saa olla tärkein kriteeri pentua hankittaessa. Kauppahinta on kuitenkin vain pieni osa siitä rahamäärästä, mitä koiraan vuosien saatossa menee. Varsinkin pentuvuosi on melkoinen rahareikä; pentu tulee rokottaa useampaan kertaan ja ennen jokaista rokotusta se tulee madottaa. Lisäksi pitää hankkia pannat, hihnat, ruoka- ja vesikupit, ruoat, lelut, luut, vakuutus ym. Suomessa rekisteröidyn pennun hinta pitää sisällään myös Suomen Kennelliiton rekisteritodistuksen. Kauppasopimus tulee tehdä kirjallisesti ja mieluiten Suomen Kennelliiton sopimuspohjaa käyttäen. Sopimuksen löydät täältä

Tutustu sopimuspohjiin huolella jo ennen pennun hankintaa. Kysy kasvattajalta, jos sopimuksessa on jotain, mitä et ymmärrä. Mihinkään sellaiseen paperiin ei kannata nimeään pistää, mistä ei tiedä mihin sitoutuu. Kirjallinen allekirjoitettu sopimus sitoo myyjää (= kasvattajaa) siinä tapauksessa, että jotain yllättävää sattuu. Tätä turvaa et välttämättä saa ulkomaisen myyjän kohdalla.

Kotimainen kasvattaja on mitä suurimmalla todennäköisyydellä kouluttautunut myös Kennelliiton kurssien myötä kasvattajan ”saappaisiin”, joten rodun tuntemuksen lisäksi löytyy myös uutta pennun hankkijaa hyödyttävää tietoa ja taitoa sekä mahdollisten ongelmien ilmetessä kykyä ja halua auttaa. Et siis ole yksin ongelmasi kanssa siinä vaiheessa. Kasvattaja mitä todennäköisimmin myös liittää sinut mukaan oman rotusi rotuyhdistykseen – myös jäsenjulkaisuistamme, Amstaffi-lehdestä, saa paljon tietoa, ja yhdistykseen kuulumalla saa osallistua erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin samanhenkisten ja rodun tuntevien ihmisten kanssa.

Miksei sitten paperiton tai koiratrokarin tuonti?

Suomessa kaupitellaan erilaisilla netin myyntisivustoilla kaiken kirjavaa rekisteröimätöntä, joko Suomessa syntynyttä tai ulkomailta Suomeen jälleenmyyntiin kuljetettua ”amstaffin” pentua. Kauppahinta näillä voi olla jonkin satasen halvempi kuin vastuullisella kotimaisella kasvattajalla – valitettavasti tässä harvemmin tulee sittenkään loppupeleissä säästöä. Kysy tuojalta, onko hän kirjautunut kaupalliseksi maahantuojaksi Eviran rekisteriin, sekä hoitanut arvonlisäverovelvoitteensa. Kaupallisessa tuonnissa arvonlisävero on 24 %. Huomioi myös, että et saa koirallesi vakuutusta täydestä arvosta, jos se ei ole rekisteröity. Pentu on voinut kasvaa eläinsuojelullisesti arveluttavissa oloissa, emän/pennun ruokintaan, madotuksiin muuhun terveydenhuoltoon ei ehkä ole paneuduttu. Lisää tietoa osoitteesta www.halpakoira.fi.

Kuva Susanna Jussila
Kuva Susanna Jussila

Muista edelleen, että tutkimaton koira ei ole sama kuin terve koira! Myyntihetken jälkeen et välttämättä saa enää myyjään yhteyttä, hänellä on saattanut olla prepaid-liittymä, joka ei enää toimi. Huomioi, että jos myyjä on ulkomaalainen, niin Suomen kauppa- ja kuluttajasuojalaki ei ole sinun turvanasi. Useimmiten tällaisia lakeja ei edes myyjän kotimaasta löydy.

Ulkomailla ei myöskään ole niin kattavia rekisteröinti- ja terveystutkimusmääräyksiä kuin Suomessa. Ulkomailla on myös useita ns. epävirallisia kenneljärjestöjä, jotka eivät ole tunnustettuja FCI:n ( = kansainvälinen kennelliitto) tai Suomen Kennelliiton puolelta. Pahimmassa tapauksessa voi olla niinkin, että pentu on salakuljetettu Suomeen. Jos epäilet salakuljetusta, ota tarkkaan ylös myyjän ja myynnissä olevan pennun/pentujen tiedot ja ilmoita tullin vihjepuhelimeen (0800 1 4600).

Rescue-koirista ja kodinvaihtajista: ”Kiinnostavatko bull-rodut? Harkitsetko kodinvaihtajaa?”

Ostatko koirasi itse suoraan ulkomaiselta kasvattajalta?

Jos kuitenkin päädyt tuomaan amstaffipentusi ulkomailta, ota ensin selvää sen hetkisistä maahantuontimääräyksistä! Maahantuontimääräykset löydät eviran sivuilta. Maahantuontimääräykset voivat muuttua aina kulloinkin voimassa olevan tartuntatautitilanteen mukaan. Jos määräyksiä ei noudateta, niin pentu saatetaan palauttaa lähtömaahan, tai pahimmassa tapauksessa jopa lopettaa!

Ikäviä, jopa kuolemaan johtavia tartuntatauteja ovat esim.

Tuontikoiran hinta ei ole pelkkä kauppahinta. Varaudu maksamaan koiran terveystodistuksesta, rekisteritodistuksesta (export pedigree), rahdista, kuljetusvarusteista sekä ei-EU-maista 24 % arvonlisäveroa kauppahinnasta + rahtikuluista.

Tuontiamstaffiakin hankkiessasi sinun kannattaa olla yhteydessä Amstaffiyhdistykseen ja kysyä yhdistyksen toimihenkilöiltä neuvoja ja apua.

Kannattaa muistaa, että mitään sääntöjä, ohjeita ja neuvoja ei anneta kiusanteon tai kateuden vuoksi, vaan kaikkien meidän sekä lemmikkiemme hyvinvoinnin parhaaksi.

Amstaffi minulle! Kyllä kiitos!
Ota yhteyttä Amstaffiyhdistyksen pentuvälitykseen, yhteystiedot löydät täältä. Saat neuvoja ja apua amstaffin hankintaan.