Aihearkisto: Uncategorized

PEVISA 1.1.2023 – 31.12.2027 -kysely

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jalostustoimikunta toteuttaa PEVISA-kyselyn rodun harrastajille ja kasvattajille kesäkuun aikana. Toivoisimme, että mahdollisimman moni kasvattaja ja rodun harrastaja vastaa seuraavaan kyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään apuna rodun PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) laatimisessa.

PEVISA -kysely 

Kyselyn vastausaika päättyy 30.06.2021.

Mikäli haluat tarkentaa tai täydentää vastauksiasi, olethan yhteydessä jalostustoimikuntaan jalostustoimikunta (at) amstaffiyhdistys.net

Tuotemyyntikampanja

Koulut päättyy! Loma alkaa!

Tänä viikonloppuna (5.-6.6.2021) kaikki vanhat tuotteet -30% normaalihinnasta!

Lisäksi kaikille ostoksia tehneille t-paita kaupan päälle jäljellä olevasta valikoimasta. Tuotteet löytyvät jäsenille suunnatun osion takaa salasanalla kirjautumalla (löytyy viimeisimmän Amstaffi-lehden toiselta sivulta).

Ota yhteyttä: tuotemyynti (at) amstaffiyhdistys.net. Tilaukset ja kyselyt käydään läpi järjestyksessä. Tuotteita on rajoitetusti.

Amstaffien elinikäkysely 2021

ILMOITA YLI 10-VUOTIAAN AMSTAFFISI TIEDOT AMSTAFFIEN ELINIKÄ -KYSELYYN! 

Yhdistyksen jalostustoimikunta jatkaa amstaffien eliniän kartoittamisen elinikä -kyselyn avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään JTO:n työstämisessä.

Jos sinulla on yli 10 -vuotias rekisteröity amstaffi, ilmoita koirasi tiedot ikäkyselyn kautta 1.8.2021 mennessä. Kyselyn tulokset julkaistaan Amstaffi  3/2021 -lehdessä.

Kysely on tarkoitettu elossa oleville yli 10-vuotiaille rekisteröidyille amstaffeille. Jos koirasi on edesmennyt vanhuuteen, sairauteen tai jotenkin muuten, ilmoitathan kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (Kennelliiton jäsenet) tai lähettämällä tiedon sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja –päivä sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi@ kennelliitto.fi

VUOSIKOKOUS JÄRJESTETÄÄN 17.4.2021 ETÄKOKOUKSENA

Muistathan ilmoittautua vuosikokoukseen aiemman kutsun ja tiedotteen mukaisesti!

Yhdistyksemme vuosikokous järjestetään lauantaina 17.4.2021 klo 17.00 etäyhteyksin covid-19-epidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vuoksi.

Lauantaina 17.4.2021 klo 17.00 Warrior Arena Mili’s Food & Café, Maantienpelto 1, 02650 Espoo Osallistuminen toteutetaan etäyhteyksillä turvallisuuden varmistamiseksi. Etäosallistuminen Microsoft Teams -sovelluksella.

Poikkeamislain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020) 4 §:n nojalla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus on päättänyt muuttaa vuosikokouksen etäkokoukseksi poikkeamislain suomin valtuuksin. Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams -sovellusta.

Poikkeamislain (677/2020) 4 §:n nojalla kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 2.4.2021 klo 23:59 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä osoitteeseen margit.nousiainen (at) amstaffiyhdistys.net. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia. Valtakirjalla osallistuvilta ei vaadita ennakkoilmoittautumista, mutta valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 14.4.2021 klo 23.59 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen. HUOM! Jokaisella osallistujalla tulee olla ilmoitettuna sähköpostiosoite äänestysten toteuttamiseksi.

Osallistuminen etäyhteydellä:

 1. Kokouksen etäyhteys järjestetään Microsoft Teams-sovelluksella.
 2. Kokoukseen osallistumiseksi tarvitset internet-yhteydellä varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen (älypuhelin tai tabletti), kaiuttimen tai kuulokkeet sekä mikrofonin.
 3. Kokoukseen voi liittyä käyttämällä tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennettua Teams-sovellusta tai internet-selaimen kautta (Microsoft Edge tai Google Chrome). Kokoukseen ei voi liittyä puhelimella soittamalla.
 4. Äänestys tapahtuu sähköisesti. Äänestykseen käytettävä sovellus ilmoitetaan myöhemmin kokoukseen ilmoittautuneille.
 5. Tarkemmat etäkokousohjeet ja osallistumislinkki kokoukseen toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään 16.4.2021 sihteerit (at) amstaffiyhdistys.net osoitteesta (tarkistathan myös roskapostisi).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

 • valitaan vuodeksi puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022. Kaksivuotiskaudelle 1.3.2020 valittu Kaisa Metteri-Gold on työtehtävistään johtuen estynyt jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
 • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat jäsen Susa Berghäll, jäsen Salina Parkkonen, jäsen Laura Parviainen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Niina Peltola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2021:

 • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
 • Yhdistykselle pentuvälittäjä.

Muut jäsenten 16.3.2021 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *

 • Kiia Terho ja 22 muuta jäsentä esittävät 15.1.2021 päivätyssä kirjeessä asialistalle seuraavaa
  • Hallituksen ja jalostustoimikunnan tiedotus ja toimintatapa
  • Yhdistyksen uusi logo

* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.

Vuoden 2020 amstaffien palkitseminen.


Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla jäsenosiossa (suunniteltu päivitys 1.4.2021).


Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Suosittelemme käyttämään seuraavaa mallia

Yhdistys aloittaa DVL2 testituloksien keräämisen ja listaamisen

Toimita kopio koirasi DVL2 testituloksesta jalostustoimikunnalle sähköpostitse jalostustoimikunta (at) amstaffiyhdistys.net

Lähettämällä kopion todistuksesta, koiran omistaja antaa Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:lle suostumuksensa siihen, että Amstaffiyhdistyksellä on oikeus luovuttaa testitulos kolmannelle osapuolelle ilman erillistä suostumusta.

Koiran DVL2-variantti edistää brachycephalic fenotyyppiä ja caudal nikamapoikkeavuuksia

DVL2 geenitestitilaus Orivet

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan Volyymin renderointitekniikka (3D) laskennallinen tomografiakuva neljãn amerikkalaisen Staffordshiren terrierin hânnistă. a-e ovat DVL2 homotsygoottisia koiria, joiden nikamien epămuodostumien măără ja tyypit vaihtelevat. Kuvassa olevalla koiralla, jolla oli useimmat epămuodostumat, oli myÅs epänormaalit sakkiniikamat. d Luonnonvaraisen DVL2-koiran normaali hăntã