Uutiset

Uutiset
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta. Amstaffin ihanneprofiili on hyväksytty Kennelliiton käyttäytymisen jalostustyöryhmässä Amstaffiyhdistyksen hallituksen esityksestä. Amstaffien käyttäytymisen jalostustarkastuksen profiilin työstäminen aloitettiin viime vuoden puolella jalostustoimikunnan aloitteesta. Aiheesta lisää

Read more
Uutiset
Haetaan päätoimittajaa Amstaffi-lehdelle

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry etsii PÄÄTOIMITTAJAA rotuyhdistyksen jäsenlehdelle nykyisen päätoimittajan Salina Parkkosen siirtyessä uusien haasteiden pariin Amstaffi 1/2023 -lehden jälkeen. Amstaffi-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA: Sydämesi sykkii amstaffeille ja hallinnassasi on riittävät tietotekniset taidot, olet kiinnostunut laadukkaan jäsenlehden tekemisestä. Suunnittelet lehteä yhdessä toimikunnan ja hallituksen kanssa, kuuntelet herkällä korvalla mitä koirarintamalla tapahtuu ja olet osa […]

Read more
Uutiset
Vuosikokouskutsu 18.3.2023 Lahti

Tervetuloa Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 18.3.2023 klo 13 Lahteen! Vuosikokous pidetään Lahdessa Monitoimikeskus Takatassussa osoitteessa Huovilankatu 4, 15100 Lahti. Kokous alkaa klo 13.00. Valtakirjojen tarkastus suoritetaan klo 12.15-12.45. Valtakirja löytyy kokouskutsusta. Kokouskutsun löydät TÄÄLTÄ! Ennakkoilmoittautuminen vuosikokoukseen TÄÄLTÄ!  

Read more
Uutiset
Anni Markoff uudeksi sihteeriksi

Sihteerin tehtävissä aloittaa 1.12. alkaen hallituksen ulkopuolelta Anni Markoff, nykyisen sihteerin luopuessaan tehtävästään, mutta jatkaen hallituksen jäsenenä.

Read more
Uutiset
20-vuotisjuhla tapahtuma 1.10.2022 Kuopiossa

Tule mukaan viettämään mukava päivä amstaffien ja amstaffiharrastajien parissa 1.10.2022 Kuopion Koiramekkaan! Open Show Kutsu ja aikataulu Open show luettelo Reaaliaikainen tulosseuranta Tulokset tallennetaan mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisesti - ellei tekniikka toisin päätä. Tulossivu päivittyy noin viiden minuutein välein. Rally-Toko rotumestaruus Kisakirje ja aikataulu Tulospalvelu

Read more
Tapahtumat
DNA-joukkotestausta 1.10.2022 Kuopiossa

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jalostustoimikunta järjestää geenitestausta 20-vuotisjuhlatapahtuman yhteydessä lauantaina 1.10.2022 Kuopiossa Tapahtumapaikka Koiramekka Jokainen testaukseen osallistuvan koiran omistaja tilaa testipaketin itse Kennelliiton näytteenottaja ottaa näytteen ilmaiseksi (poskisolunäyte) Yhdistys huolehtii näytteiden postituksesta Ataxia- ja DVL2-testipaketin voi tilata Laboklinilta LABOGEN.FI - American Staffordshire Terrier - Koira - Genetic test order tai Orivetilta American Staffordshire Terrier Products - DNA Test - Orivet […]

Read more
Uutiset
Liity jäseneksi Amstaffiyhdistykseen

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry on 2002 perustettu rotuyhdistys, joka on Suomen Kennelliitto - Finnska Kennelklubben ry:n, Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n, Suomen Palveluskoiraliiton sekä Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsen. Jäsenenä saat Amstaffi-lehden kotiin kannettuna 4 kertaa vuodessa. Lehdessä on asiaa laidasta laitaan, mm. terveys-, koulutus- ja jalostusaiheisia artikkeleita sekä ajankohtaista tietoa rodusta ja yhdistyksestä. Vain yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus […]

Read more
Uutiset
Uusi JTO ja seuraava PEVISA 1.1.2023-31.12.2027

Kennelliitto / JTT päätös 4.6.2022: Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy amerikanstaffordshirenterrierin uuden JTO-ohjelman ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2023-31.12.2027: Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 ja lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään […]

Read more
Uutiset
Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. Jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus on avoin roduille, joille on laadittu Kennelliiton hyväksymä ihanneprofiili.  Amstaffien ihanneprofiili on hyväksytty Kennelliiton hyvinvointityöryhmässä Amstaffiyhdistyksen hallituksen esityksestä. Amstaffien ulkomuodon jalostustarkastuksen profiilin työstäminen aloitettiin […]

Read more
Uutiset
Ilmoita yli 10-vuotiaan amstaffisi tiedot Amstaffien elinikä -kyselyyn

Yhdistyksen jalostustoimikunta jatkaa amstaffien eliniän kartoittamista Amstaffien elinikä -kyselyn avulla. Jos sinulla on yli 10-vuotias rekisteröity amstaffi, ilmoita koirasi tiedot yhdistyksen kotisivujen Ikäkyselyn kautta 1.8.2022 mennessä. Kyselyn tulokset julkaistaan Amstaffi 3/2022 -lehdessä. Kysely on tarkoitettu elossa oleville yli 10-vuotiaille rekisteröidyille amstaffeille. Toivomme, että mahdollisimman moni (myös ne, joiden koira on kuollut jo kauan sitten) tekisi ilmoituksen koiransa kuolinajasta ja -syystä, […]

Read more