Uutiset

Uutiset
20-vuotisjuhla tapahtuma 1.10.2022 KuopiossaNew!!

Tule mukaan viettämään mukava päivä amstaffien ja amstaffiharrastajien parissa 1.10.2022 Kuopion Koiramekkaan! Open Show Kutsu ja aikataulu Open show luettelo Reaaliaikainen tulosseuranta Tulokset tallennetaan mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisesti - ellei tekniikka toisin päätä. Tulossivu päivittyy noin viiden minuutein välein. Rally-Toko rotumestaruus Kisakirje ja aikataulu Tulospalvelu

Read more
Tapahtumat
DNA-joukkotestausta 1.10.2022 Kuopiossa

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jalostustoimikunta järjestää geenitestausta 20-vuotisjuhlatapahtuman yhteydessä lauantaina 1.10.2022 Kuopiossa Tapahtumapaikka Koiramekka Jokainen testaukseen osallistuvan koiran omistaja tilaa testipaketin itse Kennelliiton näytteenottaja ottaa näytteen ilmaiseksi (poskisolunäyte) Yhdistys huolehtii näytteiden postituksesta Ataxia- ja DVL2-testipaketin voi tilata Laboklinilta LABOGEN.FI - American Staffordshire Terrier - Koira - Genetic test order tai Orivetilta American Staffordshire Terrier Products - DNA Test - Orivet […]

Read more
Uutiset
Liity jäseneksi Amstaffiyhdistykseen

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry on 2002 perustettu rotuyhdistys, joka on Suomen Kennelliitto - Finnska Kennelklubben ry:n, Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n, Suomen Palveluskoiraliiton sekä Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsen. Jäsenenä saat Amstaffi-lehden kotiin kannettuna 4 kertaa vuodessa. Lehdessä on asiaa laidasta laitaan, mm. terveys-, koulutus- ja jalostusaiheisia artikkeleita sekä ajankohtaista tietoa rodusta ja yhdistyksestä. Vain yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus […]

Read more
Uutiset
Uusi JTO ja seuraava PEVISA 1.1.2023-31.12.2027

Kennelliitto / JTT päätös 4.6.2022: Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy amerikanstaffordshirenterrierin uuden JTO-ohjelman ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2023-31.12.2027: Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 ja lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään […]

Read more
Uutiset
Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. Jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus on avoin roduille, joille on laadittu Kennelliiton hyväksymä ihanneprofiili.  Amstaffien ihanneprofiili on hyväksytty Kennelliiton hyvinvointityöryhmässä Amstaffiyhdistyksen hallituksen esityksestä. Amstaffien ulkomuodon jalostustarkastuksen profiilin työstäminen aloitettiin […]

Read more
Uutiset
Ilmoita yli 10-vuotiaan amstaffisi tiedot Amstaffien elinikä -kyselyyn

Yhdistyksen jalostustoimikunta jatkaa amstaffien eliniän kartoittamista Amstaffien elinikä -kyselyn avulla. Jos sinulla on yli 10-vuotias rekisteröity amstaffi, ilmoita koirasi tiedot yhdistyksen kotisivujen Ikäkyselyn kautta 1.8.2022 mennessä. Kyselyn tulokset julkaistaan Amstaffi 3/2022 -lehdessä. Kysely on tarkoitettu elossa oleville yli 10-vuotiaille rekisteröidyille amstaffeille. Toivomme, että mahdollisimman moni (myös ne, joiden koira on kuollut jo kauan sitten) tekisi ilmoituksen koiransa kuolinajasta ja -syystä, […]

Read more
Uutiset
Amstaffiyhdistyksen seuratuotekauppa on auki

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n seuratuotekauppa on nyt auki ja löytyy osoitteesta: http://kauppa.ilowilla.fi/Seurakaupat/Amstaffiyhdistys Lisätietoja ja jäsenedut löytyvät kotisivujen Jäsenosiosta.

Read more
Uutiset
Amstaffit.com -sivuston omistajuus siirtyy 1.6.2022

Amstaffit. com -sivuston omistajuus siirtyy Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:ltä Kiia Terhon omistukseen, joka on ollut foorumin pitkäaikainen ylläpitäjä. Foorumilla on jäsenrekisteri, joka koostuu jäsenten käyttäjätunnuksista ja sähköpostiosoitteista. Tietoja käytetään ainoastaan foorumille rekisteröitymiseen ja foorumin käyttöön. Amstaffit. com -sivuston omistajuus siirtyy 1.6.2022 Kiia Terholle. Tätä ennen voit halutessasi pyytää Kiia Terhoa poistamaan tietosi foorumilta tai poistaa tiedot […]

Read more
Uutiset
Jalostustiedustelu-lomake kasvattajille

Jalostustoimikunta on toteuttanut jalostustiedustelu-lomakkeen rodun kasvattajille yhdistyksen kotisivuilla. Jalostustoimikunnan sivuille tästä. Jalostustiedustelu-lomakkeeseen pääset tästä. Jalostustiedustelut tulee toimittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin eli vähintään kolme (3) kuukautta ennen nartun juoksujen arvioitua alkamisaikaa. - Tiedustelun tekee suunnitellun pentueen kasvattaja (nartun omistaja). - Nartun tulee olla täyttänyt vähintään kaksi (2) vuotta suunniteltuna astutusajankohtana. - Nartun tulee olla tutkittu tai […]

Read more
Uutiset
Tokon rotumestaruussääntöjä päivitetty

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus tiedottaa! Tokon rotumestaruussääntöjä on päivitetty 4.5.2022. Lisäksi rally-tokon rotumestaruuskilpailun säännöt lisätty kotisivuille. Säännöt löytyvät Kiertopalkinnot ja säännöt -välilehdeltä. Tässä linkki sivulle.  

Read more