Ensi vuoden alusta ulkomaisten urosten poikkeuslupa koskee automaattisesti myös ulkomaisia jalostuslainaan tuotuja narttuja.

Vuoden vaihteen jälkeen 1.1.2023 voimaan astuvan uuden koirarekisteriohjeen mukaan ulkomaisen uroksen lisäksi myös jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan myöntää poikkeuslupa. Poikkeuslupa koskee nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, minkä jälkeen koiran tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot. Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tarkoitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuotavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterissä olevat ehdot, mm. nartun tulee olla täyttänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa pentuetta.

Amerikanstaffordshirenterrieri rodulla on voimassa oleva ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa, poikkeuslupa koskee automaattisesti 1.1.2023 alkaen myös jalostuslainaan tuotuja ulkomaisia narttuja.

Aiheesta lisää Kennelliiton sivuilta

Koirarekisteriohje 2023