HALLITUS TIEDOTTAA

Pentuvälityksen ja kasvattajalistan sääntöjä tullaan yhtenäistämään. Uudet pentuvälityksen säännöt astuvat voimaan 1.3.2021.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n pentuelistan säännöt (1.3.2021)

Yhdistyksen pentuelistalle hyväksytään astutetut yhdistelmät, syntyneet pennut ja uutta kotia etsivät yksittäiset amstaffit.

  • Kasvattajan tulee olla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsen sekä kuulua yhdistyksen ylläpitämälle kasvattajalistalle.
  • Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa yksittäisen kodinvaihtajan listalle.
  • Yhdistyksen jäsen ei saa toimia Suomen eläinsuojelulain tai Kennelliiton kasvattajasitoumuksen vastaisesti.
  • Yhdistelmän tulee täyttää rodun Pevisa-vaatimukset.
  • Ataksiasairaan jälkeläisiä ei välitetä. Pentueen vanhemmista vähintään toisen tulee olla ataksian osalta terve.
  • Kasvattaja sitoutuu ilmoittamaan pennunostajat yhdistyksen jäseniksi 4kk:n sisällä myymisestä, mikäli ostaja sitä haluaa, eikä vielä ole jäsen.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä.