JTO on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta, mikä antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotuyhdistyksessä / rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostuksentavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille.

Kasvattajat, rodun harrastajat ja amstaffista kiinnostuneet saa JTO:sta paljon hyödyllistä tietoa, ohjelman perusteella voi esimerkiksi tarkistaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä (KoiraNet), että mahdollisten jalostusyksilöiden ja  pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta.

Jalostustuksen tavoiteohjelma 2018-2022 (PDF) päivitetty 13.11.2020 voimaan astuneen PEVISA-ohjelman mukaisesksi.

Rotujärjestöt ohjaavat rotunsa jalostusta Suomessa mm. esittämällä rodulleen Pevisa - ohjelmaa (perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelma). Amstaffiyhdistyksen jäsenistö tekee ehdotukset ja päättää äänestämällä rotua koskevasta Pevisa -ohjelmasta ja Stafforsdshirenbullterrieriyhdistys tekee rotujärjestönä lopullisen päätöksen ennen kuin Pevisa -ohjelma hyväksytetään Suomen Kennelliitossa. Pevisa -ohjelma on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen sitä tarkastellaan uudelleen.

Jalostuksen tavoiteohjelma on yksi Pevisa -ohjelman edellytys, mutta sen voi laatia myös sellaiselle rodulle, jolla ei ole Pevisa -ohjelmaa. JTOta päivitetään myös Pevisa -ohjelman voimassaoloaikana.