Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Amstaffin ihanneprofiili on hyväksytty Kennelliiton käyttäytymisen jalostustyöryhmässä Amstaffiyhdistyksen hallituksen esityksestä. Amstaffien käyttäytymisen jalostustarkastuksen profiilin työstäminen aloitettiin viime vuoden puolella jalostustoimikunnan aloitteesta.

Aiheesta lisää