Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. Jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus on avoin roduille, joille on laadittu Kennelliiton hyväksymä ihanneprofiili. 

Amstaffien ihanneprofiili on hyväksytty Kennelliiton hyvinvointityöryhmässä Amstaffiyhdistyksen hallituksen esityksestä. Amstaffien ulkomuodon jalostustarkastuksen profiilin työstäminen aloitettiin viime vuoden puolella jalostustoimikunnan aloitteesta.

Aiheesta lisää