Luonne ja käyttäytymiskysely


Pyydämme kaikkia amstaffien omistajia osallistumaan rotujärjestön Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n molempien rotujen koskevaan kyselyyn, jolla kartoitetaan amstaffien ja staffien luonnetta ja käyttäytymistä.

Kyselyn tuloksia käytetään apuna molempien rotujen JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) laatimisessa. Toivomme vastauksia mahdollisimman paljon.

Kysely ovat täytettävissä 31.12.2020 asti.

Mikäli haluat tarkentaa tai täydentää vastauksiasi, ota yhteyttä rotujärjestön jalostustoimikuntaan jalostustoimikunta@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi

Luonne ja käyttäytymiskysely