Luonnetesti Porissa 19.6.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry järjestää luonnetestin Porissa 19.6. Tuomareina testissä ovat Irene Puputti ja Marco Vuorisalo.

Etusija 31.5. mennessä ilmoittautuneilla amstaffeilla ja staffeilla. Lisätietoja www.virkku.net.