Pentuelistan säännöt

Kuva Jouni Heikkinen
Kuva Jouni Heikkinen

Pentuvälitykseen hyväksytään astutetut yhdistelmät, syntyneet pennut ja uutta kotia etsivät aikuiset amstaffit. Pentuvälityksen listan lisäksi koirista voi etsiä tietoa Kennelliiton Koiranet -jalostustietokannasta etsimällä koira esim. sen nimellä.

Pentuvälityksen päivitykset tapahtuvat kasvattajien pyynnöstä mikä edellyttää yhteydenottoa pentuvälittäjään (pentutiedustelu@amstaffiyhdistys.net) joko sähköpostitse tai lomakkeella.

Muut vaatimukset:

1. Kasvattajan (tai aikuisen koiran myyjän) tulee olla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistyksen jäsen ja molempien vanhempien tulee täyttää Pevisa-vaatimukset. Kaikki vaatimukset löytyvät Kennelliiton sivuilta.

Jotta pentue voitaisiin rekisteröidä, tulee sen vanhempien täyttää rotukohtaisen perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman määrittelemät kriteerit. Rotukohtaiset PEVISA -säännöt löydät Kenneliiton sivuilta (linkki yllä) sekä Pevisa -sivulta. Kaikista tutkimuksista tulee olla lausunnot ennen astutusta.

Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus rotujärjestön esityksestä myöntää tapauskohtaisesti poikkeusluvalla erivapaus rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisista määräyksistä.

2. Pentueen tulee täyttää Suomen Kennelliiton rekisteröintimaksuluokan 1 vaatimukset, paitsi:

 • Kennelnimen osalta jos kyseessä on kasvattajan 1. pentue
 • Pevisan osalta, jos kyseessä on ulkomainen uros, joka täyttää kennelliiton ulkomaisia uroksia koskevan pysyvän poikkeusluvan vaatimukset.
 • Pevisan osalta, jos pentue rekisteröidään poikkeusluvalla ja yhdistelmä on saanut myös Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jalostustoimikunnan ja hallituksen puoltavan lausunnon.

3. Ataksiasairaan jälkeläisiä ei välitetä.
Pentueen vanhemmista vähintään toisen tulee olla ataksian osalta terve.

4. Kasvattaja sitoutuu ilmoittamaan pennunostajat yhdistyksen jäseniksi 4kk:n sisällä myymisestä, mikäli ostaja sitä haluaa, eikä vielä ole jäsen.

5. Pentueen kasvattaja ei saa toimia Suomen eläinsuojelulain tai Kennelliiton kasvattajasitoumuksen vastaisesti.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä.

Käytäntöjä:

Listalle lähetetyt tiedot pyritään päivittämään noin viikon sisällä. Mikäli kasvattaja haluaa nettisivunsa linkitettävän ilmoitukseen, tulee täydellinen URL linkki (http:….) ilmoittaa muiden tietojen mukana.

Koiran terveystutkimukset merkitään listalle Koiranet -tietokannan mukaisesti. Ulkomaisen koiran tulokset tarkastetaan joko kyseisen maan tietokannasta, jos sellainen on (kasvattaja toimittaa linkin) tai kasvattaja toimittaa kopiot vaadittavista terveystutkimuksista.

Kasvattajan tulee päivittää kahden viikon välein myymättömien pentujen määrä pentuvälittäjälle/verkkoherralle. Ilman päivitystä pentue katsotaan kokonaan myydyksi ja poistuu välitettävien listalta

Pentuvälityslistalla ilmoitetaan seuraavat tiedot

Kasvattaja kohdasta näkee kasvattajan yhteystiedot, kennelnimen ja mahdollisen linkin internetsivulle.

Odotetaan syntyvän/Syntynyt kohdassa ilmoitetaan laskettu- tai syntymäaika ja syntyneiden pentujen sukupuolijakauma. Pennut ovat luovutusikäisiä aikaisintaan 7 viikon ikäisinä.

Uros/Narttu kohdassa ilmoitetaan pentueen vanhempien nimet. Ensin uros ja sitten emä. Mikäli koira löytyy Kennelliiton jalostustietokannasta (koiranet), linkki koiran sivulle lisätään nimeen.

→ Lonkat kohdassa näkyy koiran virallinen lonkkakuvauslausunto. Tulos ilmoitetaan kirjaimin:

 • A (ei muutoksia)
 • B (lähes normaali/rajatapaus)
 • C (lievä)
 • D (keskivaikea)
 • E (vaikea)

→ Lonkkakuvaustuloksen perässä näkyy BLUP -lonkkaindeksi, joka ilmoitetaan astutushetkeltä. Suluissa indeksin perässä näkyy indeksin arvosteluvarmuus. Lisätietoa indeksin merkityksestä löytyy amstaffien JTOsta (linkki löytyy etusivulta) sekä Kennelliiton sivuilta. BLUP-indeksiä ei lasketa ulkomaisten lonkkakuvaustulosten perusteella.

→ Kyynärät kohdassa näkyy koiran virallinen kyynärnivellausunto. Tulos ilmoitetaan numeroin (luettelo paremmuusjärjestyksessä):

 • 0 (ei muutoksia)
 • 1 (lievät)
 • 2 (kohtalaiset)
 • 3 (voimakkaat muutokset)

→ Kyynärkuvaustuloksen perässä näkyy BLUP -indeksi, joka ilmoitetaan astutushetkeltä. Suluissa indeksin perässä näkyy indeksin arvosteluvarmuus.  BLUP-indeksiä ei lasketa ulkomaisten kyynärkuvaustulosten perusteella.

→ Silmät kohdassa näkyy koiran virallinen silmätarkastuslausunto. Merkintä ”silmät OK” tarkoittaa, ettei silmäsairauksia ole todettu. Seuraavat merkinnät tarkoittavat sitä, että koiralta on löytynyt tutkimushetkellä poikkeavaa silmistä:

 • HC eli perinnöllinen harmaakaihi
 • RD eli verkkokalvon vajaakehitys
 • PRA eli verkkokalvon surkastuminen
 • PHTVL/PHPV eli sikiökautisen kehityshäiriön seurauksena silmässä vaihtelevan asteisia muutoksia linssin takaosassa ja lasiaisessa
 • Cilia Aberranta eli ylimääräiset ripset.

→ Sydän kohtaan merkitään mahdollinen virallinen sydäntutkimus (kuuntelu tai ultra).

→ Polvet kohtaan merkitään, mikäli koiralla on virallinen patellaluksaation tutkimustulos. Tulos ilmoitetaan numeroin asteikolla 0-4 (0 = polvinivel ei luksoidu). Mikäli koiralla ei ole virallista tutkimustulosta, on kohtaan merkitty ”-”.

→ Näyttely kohdassa ilmoitetaan koiran laatupalkinto tai valionarvo.

→ Harrastukset kohdassa näkyy merkintä, mikäli koira on hyväksytysti suorittanut käyttäytymiskokeen (BH), saanut tuloksen palveluskoirakokeesta tai tottelevaisuuskokeesta tai muusta virallisesta kokeesta/kilpailusta. Merkintä ”–” tarkoittaa, ettei koira ole osallistunut kokeisiin/kisoihin.

→ LT kohtaan merkitaan koiran luonnetestitulos, mikäli koira on testattu. Merkintä ”–” tarkoittaa, ettei koiraa ole testattu. Suositeltavaa olisi että jalostusmateriaali luennetestattaisiin virallisesti. Kohtaan merkitään MH, mikäli koira on käynyt MH -luonnekuvauksessa. Tarkemmat osa-aluepisteet löytyvät kennelliiton koiranet -jalostustietokannasta koiran kohdalta.

→ Ataksia kohtaan merkitään koiran status. Merkintä ”terve” tai ”kantaja” merkitään yhdistyselle toimitetun testituloksen perusteella. Merkintä ”terve” merkitään tällä listalla myös koiralle, jonka vanhemmat on testattu terveiksi, vaikka koiran polveutumista ei olisi varmennettu. Suomen kennelliiton jalostustoimikunta kuitenkin huomauttaa, että geneettisesti terveiksi voidaan virallisten testien osalta todeta vain ne koirat, jotka ovat vanhempiensa testitulosten valossa terveita JA niiden polveutuminen on varmistettu DNA testillä. Statuksen terve tai kantaja saanut koira ei sairastu itse ataksiaan, eli kantaja -statuksesta ei ole koiralle itselleen haittaa. Ataksiasta lisää ataksia -sivulla.

Pentuelistaukseen.