22.9.2018 amstaffien pentutapaaminen, Jyväskylä

Amstaffien pentutapaaminen Jyväskylässä, 22.9.2018 klo 11-14

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry järjestää amstaffien pentutapaamisen Jyväskylän Rahulassa.

Paikalla on yhdistyksen pentukummi Saija Tiainen opastamassa mm. pennun kouluttamisessa.

Rahulan ihana henkilökunta neuvoo mm. turvallisten tarvikkeiden hankinnassa.

Lisätietoja luentotapahtumasta myöhemmin.