PEVISA 1.1.2021-31.12.2022

HALLITUS TIEDOTTAA

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ryn vuosikokouksen 1. maaliskuuta 2020 hyväksymä PEVISA, on hyväksytty Kennelliitossa ja astuu voimaan 1.1.2021.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:

Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

Muut rotukohtaiset erityisehdot:

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

sininen – sininen

sininen – sininen fawn

sininen fawn – sininen fawn