PEVISA 13.11.2020 - 31.12.2022

HALLITUS TIEDOTTAA

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan pyynnöstä Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry on anonut aikaistettua Pevisan voimaantuloa 26.10.2020 päivätyllä pöytäkirjalla.

Pevisa-ehdotus on hyväksytty Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistyksen vuosikokouksessa 1.3.2020.

Kennelliiton jalostustieteellinen työvaliokunta muutti JTTn 3/2020 päätöstä niin, että amerikanstaffordshirenterrierien uusi PEVISA sääntö astuu voimaan 13.11.2020.

Tämä PEVISA on voimassa 13.11.2020 - 31.12.2022.

Pevisa-esitys on kokonaisuudessaan nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.

Suomen Amerikanstaffordshireterrieriyhdistys julkaisee Pevisaan liitettävän JTO:n alkuperäisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti 1.1.2021.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ryn hallitus on saanut tästä Kennelliiton JTTn päätöksestä pöytäkirjanotteen 18.11.2020.