2.10.2016 PEVISA -keskustelu, Helsinki

Voit ilmoittautua tilaisuuteen osoitteessa: http://goo.gl/forms/P06jpCCNS19Gxb5s2 (tilaisuudessa kahvitarjoilu).

PEVISA, eli perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma määrittää millaisia terveystutkimuksia jalostukseen käytettäville amerikanstaffordshirenterriereille tulee suorittaa ja millaiset tulokset saaneet koirat hyväksytään jalostukseen.

Amerikanstaffordshirenterriereiden nykyinen PEVISA on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että seuraavan viisivuotiskauden (2018- 2022) PEVISA -ohjelmasta päätetään vuoden 2017 kevään vuosikokouksessa, jotta se ehditään käsitellä sekä rotuyhdistyksen (Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry) vuosikokouksessa että Suomen Kennelliitossa ennen PEVISA -kauden päättymistä.

Jäsenet saavat halutessaan esittää omat PEVISA -ohjelmansa vuosikokouksessa jäsenistön äänestettäväksi. Koska vuosikokouksessa esitettävän aineiston tulee olla ajoissa tiedossa jäsenistöllä, ehdotukset tulee lähettää yhdistykselle osoitteeseen toimitus@amstaffiyhdistys.net 15.11. mennessä. Tällöin ne ehtivät lehteen ja jäsenistön nähtäväksi ajoissa.

Suomen amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry järjestää jäsenille

PEVISA keskustelun 2.10.2016 Helsingin Seudun kennelpiirin toimitilassa, osoitteessa Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki, klo 13 alkaen.

HUOM! Kirsi Sainio on estynyt, joten jäsenistön PEVISAa/indeksejä koskeviin kysymyksiin vastaa tilaisuudessa jalostusagronomi MMT Katariina Mäki.

Katariina Mäki on erikoistunut koirien sairauksien perinnöllisyyden tutkimiseen, jalostusindekseihin ja pienten populaatioiden ongelmiin.

Tilaisuudessa on Kirsi Sainio vastaamassa jäsenistön PEVISAa koskeviin kysymyksiin.

FT, kehitysbiologian dosentti Kirsi Sainio on Suomen Kennelliiton jalostustoimikunnan puheenjohtaja. Hän on myös Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) tieteellisen toimikunnan jäsen ja DNA-työryhmän puheenjohtaja. Hänet valittiin tänä vuonna Kansainvälisen koiranjalostusliiton eli FCI:n tieteellisen toimikunnan puheenjohtajaksi.  Hän on kasvattanut pienimuotoisesti skyenterrierejä vuodesta 1983 (kennel Skyeline).

Taiteentekijäntielle pääsee julkisilla liikennevälineillä mm. Helsingin keskustasta bussilla nro 18 ja Huopalahden asemalta bussilla 52. Tarkemmat julkisen liikenteen reittiohjeet löydät osoitteesta www.reittiopas.fi 

Nykyinen PEVISA löytyy täältä.