Etsimme innokkaita tekijöitä!

AMSTAFFI-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA JA TAITTAJA

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry etsii vuoden 2020 alusta PÄÄTOIMITTAJAA ja TAITTAJAA rotuyhdistyksen jäsenlehdelle nykyisen päätoimittajan ja taittajan Kiia Terhon siirtyessä uusien haasteiden pariin vuoden vaihteen jälkeen. Amstaffi-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

PÄÄTOIMITTAJA: Haetaan uutta päätoimittajaa tekemään tulevaisuuden jäsenlehteä. Sydämesi sykkii amstaffeille, hallinnassasi on tietotekniset taidot, olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja sinulla on kokemusta lehden tekemisestä. Suunnittelet lehteä yhdessä toimikunnan ja hallituksen kanssa, kuuntelet herkällä korvalla mitä koirarintamalla tapahtuu ja olet osa rotuyhdistyksen, rotujärjestön ja Kennelliiton viestintää.

TAITTAJA: Haetaan uutta taittajaa tekemään yhdessä lehden toimikunnan ja päätoimittajan kanssa tulevaisuuden jäsenlehteä. Lehden toimikunta toimittaa taittajalle materiaalit sovitun aikataulun mukaan. Taittajalla on vapaus kehittää lehden ulkoasua. Taittajan tehtävä vaatii kokemusta taittotyöstä.

Olethan yhteydessä ja kerrot itsestäsi lisää!

Hakemukset: Sihteeri Janika Hiltunen, sihteeri (at) amstaffiyhdistys.net
Tiedustelut: Päätoimittaja Kiia Terho, puheenjohtaja (at) amstaffiyhdistys.net
…………………………………………………….
Lisäksi etsimme toimittajaa “Historian lehtien havinaa” -palstalle. Aihe/koirat on vapaasti toimittajan valittavissa, ainoa “sääntö” on, että palstalla käsiteltävät asiat ovat rodun historiaa (1970-luvulta taaksepäin).

Toimittaja lähettää 4 kertaa vuodessa lehden toimitukselle joko painovalmiin pdf-materiaalin tai kuvat ja tekstit (jolloin lehden taittaja tekee sivun layoutin).

Yhteydenotot ja tiedustelut: toimitus (at) amstaffiyhdistys.net.
…………………………………………………….

KOTISIVUT

Yhdistyksen kotisivuille etsitään uutta ylläpitäjää. Kotisivut on tehty WordPress -ohjelmalla, joten mikään html-taitaja ei ylläpitäjän tarvitse olla, mutta hyvä olisi, jos ymmärtäisit html:n periaatteen.

Pääsääntöisesti päivitykset pyritään tekemään niin, että ne tapahtuisivat 1-2 kertaa kuukaudessa, mutta joskus on toivottavaa pystyä myös nopeampaan reagointiin. Päivitykset tapahtuvat aina hallituksen aloitteesta.

Tämän hetkinen ylläpitäjä auttaa tehtävässä alkuun, ja on käytettävissä apuna myöhemminkin, mikäli ilmaantuu ongelmia.

Yhteydenotot ja tiedustelut: Kaisa Pulliainen, verkkoherra (at) amstaffiyhdistys.net