Yhdistys jatkaa tukirahan myöntämistä luonnetestattaville ja MH-kuvattaville amstaffeille

SPKL:n on päättänyt poistaa luonnetestien ja MH-luonnekuvausten lisenssivaatimuksen. Suomen amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry päätti tästä huolimatta jatkaa 10€ tukirahan myöntämistä jäsenilleen, jotka luonnetestaavat tai MH-luonnekuvaavat amstaffinsa. Tukirahaa ei myönnetä yhdistyksen omissa ja SBTY ry:n järjestämissä testeissä kuvatuille koirille, sillä kyseisissä testeissä etuus on jo huomioitu hinnassa.