TIEDOKSI JÄSENILLE

Jäsenistöä kummastuttaneisiin hallituksen ratkaisuihin selvennystä.

Logon uudistusehdotus tuli hallituksessa esille ja edellisen logon palveltua jo pitkään, koettiin että logon uudistaminen olisi hyvä idea.

Eri vaihtoehtoja (mm. piirrustuskilpailu) logon suunnittelulle pohdittiin ja lopulta päädyttiin kysymään yhdistykselle velkaantuneelta henkilöltä halukkuutta lyhentää velkaansa työn muodossa. Hänen suostuessaan koettiin että on hyvä että saamme velkaa jollain tavalla pienemmäksi.

Jäsenistön ilmaistessaan tyytymättömyytensä uuteen logoon, laitettiin jäsenistön äänestettäväksi useampi vaihtoehto joista mikään ei sisältänyt vanhaa logoa sillä se on jo pitkään palvellut eikä nykyaikainen typistettyjen korvien muodossa.

Logon ulkoasusta on tullut runsaasti palautetta puolesta ja vastaan, kaikkia miellyttävää logoa tuskin olisi mahdollista toteuttaa. Logon yhdennäköisyyttä muihin rodun yhteydessä oleviin logoihin on myös kritisoitu mutta runsaista palautteista on myös käynyt ilmi että moni jäsen ei ole todennut yhdennäköisyyttä.

Logon vaihdon kirvoittama palaute on yllättänyt myös hallituksen ja olemme aidosti pahoillamme että logon vaihtaminen sekä hallituksen toimintatapa on aiheuttanut näin suurissa määrin harmitusta, tilannetta on käsitelty hallituksen sisällä ja saamistamme palautteista pyrimme kehittämään toimintaamme. Haluaisimme kuitenkin muistuttaa että sosiaalinen media ei ole oikea paikka keskustella asioista jotka koskevat myös yksityishenkilöä ja hänen asioitaan. Hallitus käsittelee myös asioita joita ei keskeneräisinä voida julkaista, tai yksityisyytensä vuoksi julkisesti selvittää vaikka ne herättäisivätkin kysymyksiä.

Logoon liittyvää asiaa tullaan käsittelemään vuosikokouksen yhteydessä jossa jäsenistöllä ja hallituksella on mahdollisuus keskustella suoraan.

Mieltä askarruttavissa asioissa toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse, hallituksen sisäiset vastuualueet löytyvät kotisivuilta joiden mukaan viestit voi osoittaa suoraan asiaa koskevalle henkilölle, tai myös sihteerin kautta viesti tavoittaa siihen liittyvät toimihenkilöt.

Vuosi 2020 on ollut haasteellinen monilta osin, toivotamme jäsenistöllemme onnellista vuotta 2021!