Uusi JTO ja seuraava PEVISA 1.1.2023-31.12.2027

Kennelliitto / JTT päätös 4.6.2022:
Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy amerikanstaffordshirenterrierin uuden JTO-ohjelman ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2023-31.12.2027:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 ja lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101.