Vastine artikkeliin "Pahojen ihmisten koirat"

Artikkeli ”Pahojen ihmisten koirat”

teksti Aino Elomäki
Julkaistu 8.7.2018 (Karjalainen, Keskisuomalainen, Savon Sanomat)

Artikkelin otsikko on sensaationhakuinen ja leimaava. Se on irrotettu Kennelliiton hallituksen puheenjohtajan Harri Lehkosen lauseesta, jossa hän viittaa Yhdysvaltojen tilanteeseen. Otsikko irrotettuna asiayhteydestään luo käsityksen siitä, että kaikki artikkelin kuvien koiria muistuttavan koiran omistajat ovat pahoja.

Artikkelissa mainitaan muutaman muun rodun ohella myös Suomen Kennelliiton ja Yhdysvaltojen AKC:n rekisteröimä rotu amerikanstaffordshirenterrieri (l. amstaffi), joka on FCI:n hyväksymä rotu, toisin kuin pitbull, jonka rotuisiksi tilastoissa usein luokitellaan myös kaikki sekarotuiset, ulkonäöltään edes etäisesti ko. rotua muistuttavat koirat. Amstaffi on rinnastettu artikkelissa pitbullterrieriin, jota se ulkonäöllisesti paljon muistuttaakin, ja roduilla toki on yhteinen historia. Amstaffia on kuitenkin lähes sadan vuoden ajan määrätietoisesti jalostettu seurakoiraksi, eikä koira-aggressiivisuus tai artikkelissa mainittu ”game-jalostus” ole koko rodun historian aikana ollut jalostuskriteeri. Amstaffi on monipuolinen harrastuskoira, johon voi törmätä koiranäyttelyiden lisäksi niin tottelevaisuus- kuin agilityradoillakin, erilaisissa palveluskoiralajeissa sekä pelastuskoiraharrastuksissa.

Artikkelista syntyy harmillinen mielikuva siitä, että kaikki kuvien kaltaiset koirat voivat olla potentiaalisia uhkia ympäristölleen. Suurin osa jalostukseen käytettävistä amstaffeista luonnetestataan, ja valtaosa näistä on todettu testissä hyväntahtoisiksi, luoksepäästäviksi ja avoimiksi. Kyseisiä ominaisuuksia seurataan myös erinäisissä Kennelliiton alaisissa kokeissa ja kilpailuissa; esimerkiksi näyttelytuomarit ovat nykyään velvoitettuja tekemään koirasta ilmoituksen Kennelliitolle, mikäli näyttelykehässä huomataan aggressiivista käyttäytymistä ihmisiä tai toisia koiria kohtaan.

Artikkelilla onnistuttiin luomaan valitettavan negatiivinen kuva siinä mainituista roduista. Pelon herättämisen ja sensaationhakuisuuden sijaan olisi ollut miellyttävämpää lukea asiapitoinen artikkeli, joka olisi lisännyt ihmisten tietoisuutta artikkelin käsittelemistä roduista.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat mielellään kaikkien rodusta kiinnostuneiden, myös toimittajien, käytettävissä. Heitä olisi voinut haastatella kokemuspohjaisen tiedon asiantuntijoina. Yhdistyksen toimihenkilöstöstä löytyy myös koiran käyttäytymisen ja kouluttamisen asiantuntijoita, mm. jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja pitkän linjan amstaffikasvattaja Susanna Berghäll, sekä jalostustoimikunnan jäsen Liisa Tikka. Molemmat ovat kouluttaneet ja kilpailleet amstaffien kanssa vuosikausia. Berghäll on kouluttaja ja tokon ylituomari. Liisa Tikalla on eläintenkouluttajan ammattitutkinto sekä koirakoulu (Tmi Masseter). Lisäksi hän on käyttäytymisen jalostustarkastaja.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n puolesta,

Kiia Terho, puheenjohtaja

***

Vastineen liitteenä on lähetetty lyhyt rotuesittely amerikanstaffordshirenterrieristä