Vuosikokous 5.3.2022 Lahdessa

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lahdessa Monitoimikeskus Takataskussa osoitteessa Huovilankatu 4, 15100 Lahti lauantaina 5. maaliskuuta 2022 klo 13:00
Valtakirjojen tarkastus klo 12.15 – 12.45

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

  • valitaan yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi
  • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Oona Reponen, jäsen Tiina Jokela, jäsen Sirkku-Maaria Karvinen, jäsen Salina Parkkonen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Mia Jaakkola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

1. Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2022:

  • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan
  • Yhdistykselle pentuvälittäjä

2. Amerikanstaffordshirenterrierin rodun jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen
Suomen Amerikanstaffordshirenterrieri ry:n hallituksen esitys amerikanstaffordshirenterrierin rodun JTO:ksi.

3. PEVISA-ohjelman päättäminen rodulle amerikanstaffordshirenterrieri kaudeksi 2023-2027

4. Muut jäsenten 15.1.2022 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *
Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@amstaffiyhdistys.net tai kirjallisesti osoitteeseen Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry c/o Oona Reponen, Ahokatu 14, 53400 Lappeenranta

Vuoden 2021 amstaffien palkitseminen
Kokousmateriaalit löytyvät kotisivujen jäsen -osiossa.
Kokouksessa on kahvitarjoilu. Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen - näin kokoustarjoiluja voidaan varata oikea määrä. Kokoukseen voi osallistua, vaikka ei olisi ilmoittautunut etukäteen. Kahvitarjoilu varataan vain ennakkoilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen lomakkeen kautta viimeistään 26.2.2022.

Valtakirja malli

Viranomaiset tarkastelevat rajoitusten tarvetta säännöllisesti. Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Alueelliset ohjeet, rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemiatilanteessa alue on. Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilain mukaisesti.
Mikäli Covid-19 epidemia rajoittaa kokoontumista alueella kokousajankohtana, tullaan vuosikokous järjestämään kokonaan etänä. Mahdollisesta etäkokouksesta tullaan tiedottamaan Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n kotisivuilla mikäli kokoontumisrajoitukset sen vaativat.

TERVETULOA MUKAAN!
* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.