VUOSIKOKOUSKUTSU 17.4.2021

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous siirtyy vallitsevan koronaepidemian takia. Uusi paikka on Warrior Arena Mili’s Food & Café, Maantienpelto 1, 02650 Espoo

Uusi ajankohta on lauantai 17. huhtikuuta 2021 klo 17:00

Valtakirjojen tarkastus klo 16.15 – 16.45

Mikäli viranomaisohjeistukset estävät vuosikokouksen järjestämisen konkreettisesti paikanpäällä, tullaan kokoukseen mahdollistamaan etäosallistuminen. Viranomaissuositusten rajoittaessa osallistujamäärää mahdollistetaan kokoukseen läsnäolomahdollisuus kymmenelle (10) ensimmäiseksi ilmoittautuneelle ja muille mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Etämahdollisuudesta tiedotetaan viimeistään 2 viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa yhdistyksen kotisivuilla.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

  • valitaan vuodeksi puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022. Kaksivuotiskaudelle 1.3.2020 valittu Kaisa Metteri-Gold on työtehtävistään johtuen estynyt jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
  • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat jäsen Susa Berghäll, jäsen Salina Parkkonen, jäsen Laura Parviainen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Niina Peltola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2021:

  • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
  • Yhdistykselle pentuvälittäjä.

Muut jäsenten 16.3.2021 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *

  • Kiia Terho ja 22 muuta jäsentä esittävät 15.1.2021 päivätyssä kirjeessä asialistalle seuraavaa
    • Hallituksen ja jalostustoimikunnan tiedotus ja toimintatapa
    • Yhdistyksen uusi logo

Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@amstaffiyhdistys.net tai kirjallisesti osoitteeseen Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry c/o Salina Parkkonen, Pistolantie 3 B, 04500 Kellokoski

* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.

Vuoden 2020 amstaffien palkitseminen.


Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla jäsenosiossa.


Väliaikaisen lain (He 177/2020, SK677/2020) mukaisesti
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen
covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

4§ Yhdistyslaki Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 2.4.2021 osoitteeseen margit.nousiainen@amstaffiyhdistys.net. Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 2.4.2021 osoitteeseen margit.nousiainen (at) amstaffiyhdistys.net. Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

TERVETULOA

Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Suosittelemme käyttämään seuraavaa mallia

One thought on “VUOSIKOKOUSKUTSU 17.4.2021

Comments are closed.