Vuosikokouskutsu

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään LAHDESSA Monitoimikeskus Takataskussa osoitteessa HUOVILANKATU 4, 15100 Lahti

sunnuntaina 1. maaliskuuta 2020 klo 15.00

Valtakirjojen tarkastus klo 14.15 - 14.45

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi, sekä kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Kiia Terho, jäsen Janika Hiltunen, jäsen Oona Reponen, jäsen Anni Roivas sekä varajäsenet Anitta Koski ja Margit Nousiainen.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

 1. Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2020:
  - Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
  - Yhdistykselle pentuvälittäjä.
 2. PEVISA-ohjelman muuttaminen rodulle amerikanstaffordshirenterrieri
  - Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksen esitys A , amerikanstaffordshirenterrierin tämän hetkisen PEVISA-ohjelman muuttamiseksi kaavakkeeseen merkittyjen ehtojen mukaiseksi loppukaudeksi 2018-2022.
  - Tiina Jokelan ja 10 allekirjoittaneen esitys B.
 3. Muut jäsenten 17.2.2020 mennessä hallitukselle esittämät asiat. * Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@amstaffiyhdistys.net tai kirjallisesti osoitteeseen Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry c/o Janika Hiltunen, Maamiehentie 4 E, 00760 Helsinki *

Vuoden 2019 amstaffien julkistaminen ja palkitseminen.

Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen internetsivulla.

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen - näin kokoustarjoiluja voidaan varata oikea määrä. Kahvitarjoilu varataan vain ennakkoilmoittautuneille. Ilmoittautuminen yhdistyksen internetsivujen www.amstaffiyhdistys.net kautta viimeistään 21.2.2020.
Kokoukseen voi osallistua, vaikka ei olisi ilmoittautunut etukäteen.

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN!

*Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.


Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa on hyvä olla mukana valtuuttajan nimen lisäksi hänen jäsennumeronsa sekä osoitetiedot, jotta valtakirjojen tarkastaminen on sujuvaa. Suosittelemme käyttämään alla olevaa mallia (tiedot voit kirjoittaa myös käsin paperille). Jäsennumeron löydät Amstaffi-lehden takakannen osoitekentästä.

VALTAKIRJAMALLI


HUOM. Vuosikokousmateriaaleja on kokouksessa paperiversiona vain rajallinen määrä.

Järjestämme vuosikokouksen yhteydessä arpajaiset, jossa voittoina yhdistyksen tuotepalkintoja. Paikalla on myös tuotemyynti, joten varaathan käteistä mukaan (maksuksi käy myös MobilePay -maksu).