VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous siirtyy vallitsevan koronaepidemian takia!

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lahdessa Monitoimikeskus Takataskussa osoitteessa Huovilankatu 4, 15100 Lahti Espoossa Leppävaaran Warrior Arenalla Milis´s Food & Cafessa osoitteessa Maantienpelto 1, 02650 Espoo

lauantaina 20. maaliskuuta 2021 klo 14:00 ---> lauantaina 17. huhtikuuta 2021 klo 17:00

Valtakirjojen tarkastus klo 13.15 – 13.45

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja:

  • valitaan vuodeksi puheenjohtaja kaudelle 2021 – 2022. Kaksivuotiskaudelle 1.3.2020 valittu Kaisa Metteri-Gold on työtehtävistään johtuen estynyt jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
  • valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat jäsen Susa Berghäll, jäsen Salina Parkkonen, jäsen Laura Parviainen sekä varajäsenet Anitta Koski ja Niina Peltola.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että valitaan vuodelle 2021:

  • Jalostustoimikunnalle puheenjohtaja, joka kokoaa jalostustoimikunnan.
  • Yhdistykselle pentuvälittäjä.

Muut jäsenten 15.1.2021 mennessä hallitukselle esittämät asiat. *

Esitykset toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri (at) amstaffiyhdistys.net tai kirjallisesti osoitteeseen Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry c/o Salina Parkkonen, Pistolantie 3 B, 04500 Kellokoski

* Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n säännöt 11 §: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.

Vuoden 2020 amstaffien palkitseminen.


Kokousmateriaalit julkaistaan vähintään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla jäsenosiossa.


Väliaikaisen lain (He 177/2020, SK677/2020) mukaisesti
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen
covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

4§ Yhdistyslaki
Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 6.3.2021 osoitteeseen margit.nousiainen (at) amstaffiyhdistys.net . Kokouksessa noudatetaan viranomaisten asettamia ohjeita ja tiedotteita.

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN VAIKUTTAMAAN!


Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (9 §) mukaan äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä äänioikeutettua jäsentä. Suosittelemme käyttämään seuraavaa mallia

One thought on “VUOSIKOKOUSKUTSU

Comments are closed.