Yhdistyksen lahjoitus Ukrainaan

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry on tehnyt 9.3.2022 500€ arvoisen lahjoituksen Ukrainaan hädässä olevien eläinten avuksi amstaffikasvattaja ja FCI tuomari Kateryna Perregudan kautta, joka organisoi eläinten ruoka-apua Kiovasta.