Sellaiset koirat ovat muita onnellisempia, joiden omistajat ovat kiinnostuneita koiransa henkisistä taidoista ja suorituskyvyistä.

Amstaffi ei ole sopivin rotu, jos etsit harrastustykkiä tai tietyn lajin erikoisosaajaa. Jos etsit sen sijaan hauskaa harrastuskaveria monenlaiseen puuhailuun, voi amstaffi olla sinulle sopiva rotu. Amstaffi on mielellään mukana kaikessa menossa ja elämä on huomattavasti huolettomampaa, jos koira on oppinut tekemään kanssasi yhteistyötä ja perustottelevaisuus on hallussa.

Amstaffiyhdistys suositteleekin lämpimästi erilaisiin harrastuksiin tutustumista ja aivotyöskentelyn tarjoamista koirallesi. Vaikka sinulla ei olisi minkäänlaisia kilpailutavoitteita, yhdessä tekeminen parantaa koiran ja omistajan suhdetta ja antaa koiralle keinon käyttää energiaansa positiiviseen toimintaan. Se tekee myös arjesta koiran kanssa miellyttävämpää.

Agility

Agility eli koirien esteratakilpailu on  vasta 1970-luvun lopulla kehitetty laji, mutta nykyisin se on yksi maailman suosituimmista koiraurheilulajeista. Lajin nimi viittaa juuri niihin ominaisuuksiin, joita siinä tarvitaan: ketteryyteen, notkeuteen ja vilkkauteen. Suomessa agilityn harrastajia on yli 10 000 ja heistä moni myös kilpailee. Agilityä on kuitenkin mahdollista harrastaa myös ilman kilpailutavoitteita ohjaajan ja koiran iloksi.  Lajin suosio perustuu varmasti osaltaan sen vauhdikkuuteen ja siihen, että se on parhaimmillaan parin täydellistä yhteistoimintaa.

Kilpailut on jaettu vuoden 2018 alusta viiteen säkäryhmään, joiden perusteella mm. esteiden hyppykorkeus määritellään. Tasoluokkia on kolme: 1., 2. ja 3., luokkien erona on radan vaikeusaste ja etenemisnopeus.

Lisää agilitysta agilityliiton sivuilla.

Näyttelyt

Ulkomuotonäyttelyssä tuomarit vertaavat koiraa rodun viralliseen rotumääritelmään. Koirien terveyttä tuomarit eivät kuitenkaan pysty kattavasti arvioimaan ja näyttelyissä arvioidaankin lähinnä koiran ulkomuoto. Koiranäyttelyistä kasvattaja saa virallisen arvioinnin kasvattiensa ulkomuodosta ja monet kasvattajat toivovatkin, että kasvatit käytetään ainakin yhdessä tai muutamassa näyttelyssä elämänsä aikana. Kun tarkastellaan kaikkia harrastuksia, ylivoimaisesti eniten amstaffit osallistuvat näyttelyihin.

Näyttelyissä koirasi täytyy osata ravata vasemmalla puolellasi, seistä paikallaan tuomarin tutkiessa sitä sekä näyttää hampaansa pyydettäessä. Näyttelyihin on omat ns. näyttelyhihnat, joita käytetään kehässä. amstaffi poseeraa

Epäviralliset Match Show –näyttelyt ja erityisesti näyttelyihin keskittyvät koulutukset ovat hyvä paikka harjoitella koiran kanssa mm. kehäkäyttäytymistä ennen viralliseen näyttelyyn osallistumista.

Palveluskoiralajit

Amerikanstaffordshirenterrierille on myönnetty palveluskoiraoikeudet 1.1.2007 ja niillä voi siis osallistua palveluskoirakilpailuihin, joihin on rotujen perusteella rajoitettu osallistumisoikeus. Ennen palveluskoirakokeisiin osallistumista tulee suorittaa käyttäytymiskoe, eli BH. Palveluskoiralajeissa voi kilpailla mm. metsäjäljellä, haussa, etsintäkokeessa, viestillä, suojelukokeessa ja erikoisjäljellä. Lisätietoa palveluskoirakokeista Suomen Palveluskoiraliiton sivuilta.Enska
kuva: Karoliina Lahti

Pelastuskoiratoiminta

Pelastuskoiralta vaaditaan kestävyyttä, sinnikkyyttä sekä kykyä ratkaista itsenäisesti ongelmia. Sen tulee myös olla ehdottoman luotettava vieraiden ihmisten kanssa, jotka saattavat toimia ennalta arvaamattomasti. Koira ilmaisee löytämänsä henkilöt haukkuen, rullalla tai kertovalla ilmaisutavalla. Pelastuskoiralajeja on kolme: raunio, haku ja jälki.

Päästääksesi koirasi kanssa pelastuskoirakokeeseen, sen tulee ensin suorittaa käyttäytymiskoe (BH) hyväksytysti. Pelastuskoirakokeessa ennen maasto-osuutta suoritetaan tottelevaisuus- ja rauniokokeessa myös ketteryysosio, nämä osiot suoritetaan kerran koekaudessa. Lisätietoja pelastuskoiratoiminnasta saa Palveluskoiraliiton sivuilta.

Rally-toko

Rally-toko yhdistää elementtejä tokosta, agilitystä ja koiratanssista. Ohjaajan ja koiran iloinen yhteistyö on tärkeintä ja pienet vinoudet yms. sallitaan. Koiraa saa kannustaa koko suorituksen ajan ja suullisten käskyjen lisäksi käsimerkit ovat sallittuja.

Rally-tokon päätavoitteena on saada aikaan koiria, jotka on koulutettu käyttäytymään hyvin kotona, yleisillä paikoilla sekä muiden koirien läheisyydessä. Rally-tokon kilpailusuorituksessa suoritetaan rata, joka koostuu erilaisista tehtäväkyltistä. Rallytoko on melko uusi laji Kennelliiton tunnustamien lajien joukossa ja se on nopeasti saavuttanut suosiota myös amstaffin omistajien keskuudessa. Virallisia kilpailuja on järjestetty vuodesta 2014 alkaen. Lisätietoja lajista saa Rally-tokoyhdistyksen sivuilta.

agilityamstaffi
kuva: Heidi Lappalainen

TOKO

Tottelevaisuuskokeen eli tokon tavoitteena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Tottelevaisuuskoulutus kehittää oikein tehtynä omistajan ja koiran välistä hyvää suhdetta ja tarjoaa palkitsevan harrastuksen molemmille. Tottelevaisuutta voi harrastaa ilman kilpailullisia tavoitteita, sillä perustottelevainen koira on mukava kotikoira ja lemmikki. Perustottelevaisuuskoulutus luo myös pohjan muiden lajien harrastamiselle.

Tottelevaisuuskokeessa tuomari arvioi koiralle opetettujen liikkeiden hallintaa sekä koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä. Lajissa on neljä luokkaa: alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Vuoden 2016 alusta myös toko siirtyi palveluskoiraliiton alaisuuteen, lisätietoja Suomen Palveluskoiraliiton sivuilta.

Monilla paikkakunnilla toimii aktiivisia harrastusryhmiä ja kaupallisia kouluttajia, joihin kannattaa yhteyttä, jos haluaa aloittaa lajin harrastamisen.

Vesipelastus

VEPEssä tarkoituksena on kouluttaa koira toimimaan vedessä sekä pelastamaan veden saraan joutunut henkilö. VEPE –koe on kehitetty aikoinaan rodunomaiseksi (landseer ja newfounlandinkoira) kokeeksi, jonka tarkoituksena on ylläpitää ko. rotujen pelastusvaistoa ja uintitaitoa. Myös muun rotuisilla koirilla on oikeus osallistua kokeisiin läpäistyään ensin soveltuvuuskokeen. Koeluokkia on viisi: soveltuvuuskoe, junior-, alokas-, avoin- ja voittajaluokka. Tehtävien määrä ja suoritettava matka vaihtelevat luokittain. Tehtävinä on mm. uinti, veneen nouto, köyden vieminen veneeseen ja hukkuvan pelastaminen. Vepestä lisää Kennelliiton sivuilla.

vesipelastus
kuva: Nea Ekman


Muuta

Tässä esiteltyjen lajien lisäksi koirille ja ohjaajille on valtava määrä erilaisia lajeja tarjolla mukavaan yhteiseen harrastamiseen (mm. Nosework, dobo, rally free style, koiratanssi, vetolajit kuten canicross, koirahiihto sekä paljon muita lajeja).

Kaiken harrastamisen ei tarvitse suinkaan tähdätä kilpailemiseen, vaan tärkeintä on mukava tekeminen ja koirakon yhteistyön kehittäminen positiivisella tavalla. Yhteisen tekemisen hyödyt näkyvät koiran ja omistajan suhteessa ja myös arki on helpompaa, kun suhde on kunnossa, koiraa on koulutettu, ja sille tarjotaan mielekästä tekemistä ei-toivotun käytöksen sijasta.