Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma PEVISA säätelee amerikanstaffordshirenterrierien jalostusta.

PEVISA 13.11.2020 - 31.12.2022

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.  Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:

  • Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)

Muut rotukohtaiset erityisehdot:

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

  • sininen – sininen
  • sininen – sininen fawn
  • sininen fawn – sininen fawn

PEVISA 1.1.2023 - 31.12.2027  (Kennelliitto / JTT päätös 4.6.2022)

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 ja lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101.

Rotukohtaiset erityisehdot säilyvät ennallaan.